Inspecties naar reparaties aan tankschepen

Scheepswerven waar laswerkzaamheden aan tankschepen worden verricht, kunnen in 2017 inspecties verwachten. In 2016 heeft de Inspectie SZW 48 controles op tankschepen uitgevoerd. Bij 33% werd onveilig gewerkt. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2015, maar inspecties zijn nog steeds noodzakelijk, gezien de enorme risico’s die met deze werkzaamheden gepaard gaan. Voor 2017 zijn daarom nieuwe inspecties voorzien.

Besloten ruimten

Werknemers moeten op tankschepen vaak in kleine ruimten lassen, snijden, branden of schoonmaken. Zij mogen die ruimten pas betreden als er metingen zijn verricht naar zuurstofconcentraties en mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen. Dit om te voorkomen dat werknemers stikken, of bedwelmd of vergiftigd raken. Ook is er sprake van explosiegevaar. Zorgvuldigheid in het naleven van de wettelijke veiligheidsprotocollen verdient dan ook de hoogste prioriteit. In de naleving ervan zitten nog te veel zwakke plekken, aldus de Inspectie SZW.

Controlepunten

Inspecteurs letten onder andere op meetverplichtingen inclusief herhaalmetingen, deskundigheid van degene die met de meetapparatuur werkt, bekendheid van de werknemers met de risico’s, preventieve maatregelen en maatregelen in geval van calamiteiten.

Voorbereiding

De wettelijke verplichtingen voor een goede risicobeheersing bij het veilig werken aan tankschepen kunt u vinden in de publicatie ‘Arbeidsrisico’s in de scheepsbouw en -reparatie‘. Deze publicatie uit 2013 vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s, wat u daarvoor moet regelen en waar de Inspectie SZW bij inspecties op zal letten. De brochure is ook te vinden onder ‘Downloads’ op deze site.