Tweede overlegronde cao Metaal & Techniek

Op de dag van de verkiezingen, woensdag 15 maart, treffen cao-partijen elkaar voor de tweede overlegronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek. Tijdens het eerste overleg op 8 maart hebben zowel werkgeversorganisaties als vakbonden hun voorstellen toegelicht en elkaars vragen hierover beantwoord.

Werkgevers

Werkgevers zijn voorzichtig optimistisch over de aantrekkende economie, maar benadrukken dat de gevolgen van de crisis nog steeds merkbaar zijn. De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is vooral om ouderen betaalbaar en vitaal aan de slag te houden. Het gaat dan vooral om de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, demotie, en ploegendienst boven de 55 jaar.

Werknemers

De bonden zetten in op een loonstijging van 2,5 % op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Naast het inkomen zetten vakbonden in op het beperken van de inzet van flexwerkers en het beperken van flexibel werken. De bonden zetten verder in op een generatiepact, waarbij het idee is onder een reeks van voorwaarden dat ouderen minder werken en daarbij ruimte creëren voor jongeren.