‘3D-printen gaat duizenden banen opleveren’

Flam3D, de Vlaams-Nederlandse associatie van bedrijven en organisaties die actief zijn op het vlak van additive manufacturing, publiceerde onlangs de resultaten van een industriële enquête. 59% van de respondenten geeft aan dat hun 3D-printactiviteiten met ten minste 15% zullen groeien in de komende jaren. Van deze groep acht 40% zelfs een groei van minstens 30% realistisch. De verwachting is dat dit vele banen gaat opleveren: er is vraag naar zowel hardware en software, als naar expertise, advies, en opleidingen.

Meer personeel

De ondervraagde bedrijven willen ongeveer 20% van hun totale investeringsbudget besteden aan de 3D-printtechnologie. Dat sluit aan bij de vaststelling dat de technologie meer en meer wordt toegepast voor seriematige productie, en relatief minder voor (bijvoorbeeld) prototyping. Een vijfde van de respondenten die nog geen werknemers voor 3D-printing in dienst heeft, zou dat in de komende jaren wel doen. Tegelijkertijd voorzien ook de niet-nieuwkomers om meer personeel in dienst te nemen, specifiek voor 3D-printing. Bij een kleine steekproef van 108 bedrijven zou dit concreet 250 banen opleveren. Flam3D is voorzichtig met het eenvoudig extrapoleren van dit cijfer, maar volgens de organisatie mag verwacht worden dat er binnen vijf jaar duizenden extra banen gecreëerd worden in én door de sector.

Business cases

Kris Binon, directeur van Flam3D, “In feite gaat het om de innovatiecapaciteit van alle bedrijven in de regio. Die is nodig om als economie concurrentieel te blijven.” Dat ook niet-3D-printbedrijven werknemers gaan aannemen om zich toe te spitsen op de technologie, noemt Binon een “logische evolutie, en een geruststelling.”. Het identificeren van relevante business cases blijft ondertussen de grootste uitdaging voor een verdere sectorgroei. Het opbouwen van interne expertise en knowhow bij de potentiële gebruikers is daarvoor noodzakelijk. Het zijn dus vooral die gebruikers die zelf de status-quo kunnen doorbreken. Hun investering in expertise loont voor zichzelf, en voor de 3D-printsector.

Het volledige rapport is hier te downloaden.