Computermodel voor beter oppervlaktebehandelingsproces

In allerlei productieprocessen worden computermodellen ingezet om de voorspelbaarheid te vergroten. Voor de oppervlaktebehandeling zijn dergelijke modellen nog niet beschikbaar. Daar komt verandering in, dankzij het project DEGREE, een initiatief van Vereniging ION, dat wordt uitgewerkt in samenwerking met TU Twente, galvanobedrijven en poedercoaters.

Waarom computermodellen

Voor het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit met een zo kort mogelijke doorlooptijd tegen minimale kosten en maximale veiligheid, is procesoptimalisatie een voorwaarde. Procesoptimalisatie start met voorspelbaarheid zodat verantwoorde keuzes (geautomatiseerd) kunnen worden gemaakt. Hiervoor worden computermodellen gebruikt.

Meerjarig project

Stichting Innovat.ION is gestart met een werkgroep ter voorbereiding van een nieuw initiatief voor de oppervlaktebehandelende industrie, genaamd DEGREE (Digital Platform for Modelling Energy, Resource and Emission Flows in Electroplating Industry). Sebastian Thiede, hoogleraar aan de TU Twente, werkt dit initiatief samen met leden van Vereniging ION verder uit. Het project zal naar verwachting vijf jaar duren.

Galvaniseren en poedercoaten

De projectgroep gaat een platform ontwikkelen waarop het galvaniseerproject wordt gemodelleerd. Het platform wordt flexibel zodat het later ook kan worden ingezet voor andere behandelingsprocessen. Na het galvaniseren wordt het poedercoatproces gemodelleerd. Door middel van het gemodelleerde proces op het platform kunnen verschillende aanvullende detailmodellen aan elkaar worden gekoppeld. Met een uitgewerkt model wordt het mogelijk de beste oppervlaktebehandelingskwaliteit tegen de laagst mogelijk economische en maatschappelijke kosten te realiseren.

Meer informatie is te vinden op de website van ION