Lastechniek juni 2013

Keer op keer valt het ons als redactie op: mensen die werkzaam zijn in de verbindingstechniek vertellen graag en vol trots over hun vak. Zonder uitzondering. Of je nu een lasser aan het woord laat of een docent, een onderzoeker, een verkoper of een directeur van een grote onderneming: wie eenmaal gekozen heeft voor de verbindingstechniek, is verknocht aan zijn vak.

Die vaktrots willen we graag overbrengen via Lastechniek. Vorige maand deden we dat rond het thema ‘Trends in opleidingen’, waarbij we onder andere constateerden dat een uitgebreide theoretische kennis steeds belangrijker wordt. Trots lieten diverse opleidingsinstellingen en bedrijven zien welke initiatieven ze ontplooid hebben om te zorgen dat (toekomstige) werknemers goed worden opgeleid en bijgeschoold.

In de zomer verschijnt een extra editie van Lastechniek, waarin we bekijken hoe het is gesteld met de arbeidsmarkt van de metaalverwerkende industrie. Wat zijn de feiten als het gaat om tekorten in de technische sector? Hoe zit het met de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven? Hoe komen werkgevers aan goed personeel en welke keuzes maken (las)technisch opgeleide vakmensen tijdens hun loopbaan? Ook in dat themanummer zal vaktrots ongetwijfeld weer naar voren komen en zal blijken hoe breed en veelomvattend het werkveld van de verbindingstechniek is. Wat dat betreft kijken we er toch net iets anders tegenaan dan de hoofdredacteur van het voormalige blad Verbindingstechnieken, die in zijn column sprak over een nichemarkt waarvoor Nederland te klein is …

In deze Lastechniek steken we overigens wel de grens over: een Duitse lastoortsenfabrikant nodigde Lastechniek uit voor een bezoek en een kijkje achter de schermen. Na een uitgebreide rondleiding konden we vaststellen dat vaktrots in de lastechniek niet een typisch Nederlands verschijnsel is. Verder nemen we in deze editie een voorproefje op een tentoonstelling die wordt ingericht op de historische scheepswerf Wolthuis in Hoogezand-Sappemeer. Een speciaal opgerichte stichting heeft zich ingezet om deze scheepswerf te behouden voor het nageslacht en de traditionele scheepsbouw in ere te houden. Over vaktrots gesproken.