Lastechniek oktober 2011

Lassen en politiek, wat heeft dat nu met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niets, maar als we terugblikken op de presentatie van de Miljoenennota, zien we dat het kabinet daadwerkelijk wil investeren in het technisch onderwijs, dus in onze toekomstige vakmensen. En gelukkig maar!

De overheid zou met diverse maatregelen de toestroom binnen technische opleidingen kunnen vergroten. Maar we zijn er niet met enkel kwantiteit. Ook de kwaliteit van het middelbaar en hoger technisch onderwijs verdient aandacht. Wil je die op het gewenste niveau van de (las)industrie krijgen, dan moeten (las)bedrijven en onderwijsinstellingen nog nauwer gaan samenwerken. Er zijn wel al samenwerkingsverbanden, maar het moet allemaal nog intensiever en vooral meer structureel. Vanuit de werkgeversorganisaties FME en de Metaalunie gaat men de krachten bundelen. Deze nieuwe federatie wil intensief gaan samenwerken om de instroom van (las)technisch personeel te bevorderen. Binnen het samenwerkingsverband Techniektalent.nu wordt al gewerkt aan een grotere instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. Aan de bedrijven zal het niet liggen.

De week van 18 oktober staat natuurlijk in het teken van de vierjaarlijkse Welding Week, het thema van deze uitgave. In de Antwerp Expo zullen zo’n honderdtwintig exposanten hun nieuwste producten en diensten tonen aan het grote publiek, met unieke demonstraties van bijvoorbeeld onderwaterlassen, pijplassen en bandlassen bij ITW zoals u verderop in deze editie kunt lezen. Verder is er nog de Welding Week fotowedstrijd en wordt ook het BIL/NIL Lassymposium gehouden. In het midden van dit blad vindt u een uitneembaar katern met standhouders, een plattegrond en het symposiumprogramma. Kortom, genoeg redenen om dit belangrijke ontmoetingsplatform niet te missen.