Lastechniek april 2012

Lang is het stil gebleven rond het thema robotlassen. Ik bedoel als het erom gaat het robotlassen op een professionele manier in de praktijk te brengen met gedegen opleidingsmogelijkheden en onafhankelijke kwalificatie- trajecten voor robotlassers. Een lasrobot en een handlasser zijn nu nog echt twee werelden. Dat moet meer naar elkaar toe groeien. Cursussen en diploma’s helpen daarbij.

Natuurlijk bestaan er al lang cursussen of workshops, meestal georganiseerd door de distributeurs van robots of daaraan gelieerde bedrijven, maar een NIL-certificaat voor operator of lasrobotprogrammeur is er tot op heden niet van gekomen. Pogingen hiertoe zijn er wel ondernomen, bijvoorbeeld via een werkgroep van de onlangs opgeheven Robotic Association Benelux (RAB). Dit samen- werkingsverband heeft echter helaas niet tot een volwassen opleiding en diplomering mogen leiden.

Zes jaar geleden, toen ik toetrad tot het bestuur van het NIL was deze marsroute al een wens. Er is een marktonderzoek gehouden en er is gekeken naar de mogelijke inbedding van formele objectieve opleidingen en certificering met landelijke erkenning. Zoals het er nu naar uitziet gaat het er toch van komen! NIL gaat er samen met STODT Hengelo werk van maken om de opleiding en diplomering van robotlassers zoveel mogelijk op Europees niveau te brengen. Het gaat er daarbij vooral om de mensen achter de lasrobots de broodnodige vakkennis bij te brengen en de erkenning te geven die ze verdienen.

Vanuit mijn professie zie ik jaarlijks meer dan honderdvijftig lassende robots voor diverse lasprocessen de deur uitgaan. In gedachten vraag ik mij weleens af of er gekwalificeerde vakmensen mee aan de slag gaan. Helaas zien we nog regelmatig iets misgaan, maar gelukkig is er in Europees verband meer aandacht voor gekomen. Dit komt de maakindustrie ten goede. Immers, het ziet er nu naar uit dat er in de toekomst minder lassers beschikbaar komen. Robots kunnen dit werk alleen vakkundig overnemen als de mens achter deze systemen over voldoende kennis en kunde beschikt. Nog even diep ademhalen en dan … Laat ons niet meer (te) lang wachten NIL en STODT! Mijn zegen hebben jullie.

Piet Mosterd, bestuurslid NIL, directeur AWL-Techniek Harderwijk