Lastechniek april 2013

Lastechniek, kwaliteit, inspectie en NDO zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezamenlijk geven deze elementen invulling aan het bekende gegeven dat lassen behoort tot de ‘speciale processen’, waarmee wordt aangegeven dat de beheersing van de kwaliteit hier niet zo eenvoudig is. Het is dan ook niet vreemd te constateren dat ‘we’ veel gemeen hebben. De lastechniek heeft NDO en inspectie ‘nodig’ en omgekeerd hebben NDO en inspectie vaak lasverbindingen ‘nodig’ om te kunnen inspecteren. Het is mij als voorzitter van de vereniging KINT dan ook een groot genoegen u aan het begin van dit speciale nummer van LASTECHNIEK welkom te mogen heten in deze wereld.

Er wordt u een geweldig pakket informatie aangeboden. Deze geldt overigens niet alleen de interessante ontwikkelingen in de moderne NDO-technieken, maar ook op het gebied van inspectie worden belangrijke zaken gemeld. Daarnaast komt ook de mens in deze wereld in beeld. Het moge duidelijk zijn, dat ontwikkelingen in de verschillende technieken een behoefte creëren aan verder onderzoek, opleiding en regelgeving. De vereniging KINT zet zich met name op deze terreinen nadrukkelijk in. Zo is onlangs het onderzoekproject ‘Validatie van de APR-techniek (Acoustic Pulse Reflectometry)’ afgesloten, waarbij bekeken werd wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van deze techniek voor de inspectie van warmtewisselaar-bundels.

Naast de bekende opleidingen IKT2 en IKT3 en de verschillende NDO-opleidingen, komt er in de nabije toekomst mogelijk een IIW-opleiding voor inspecteurs, die met name gericht zal zijn op de in-service inspectie, daarbij inspelend op de eisen voor de levensduur van apparaten en constructies, die steeds maar toeneemt. Natuurlijk zal de structuur van de opleiding zodanig moeten worden ontworpen, dat ook de reeds bekende Lasinspecteurs (IWIP) er een plaats in krijgen. De werkgroep die binnenkort bijeen zal komen, heeft de intentie om het traditionele inspectie-pakket, dat van oudsher gericht was op drukapparatuur, uit te breiden naar andere disciplines, zoals civiele constructies, rail, enz. Natuurlijk zal KINT proberen de Nederlandse structuur van onze erkende IKT2 en IKT3, daar waar mogelijk mee te nemen in de nieuwe opzet.

Ik wens u veel leesplezier met deze special.
Henk J.M. Bodt IWE Voorzitter KINT