Lastechniek april 2014

Bij het verschijnen van deze editie van Lastechniek is de grootste industriebeurs ter wereld, de Hannover Messe, net achter de rug. Nederland was dit jaar partnerland van de Messe en werd met zo’n 250 Nederlandse bedrijven sterk vertegenwoordigd. “Het is verkeerd Nederland alleen in verband te brengen met tulpen en kaas”, zei premier Rutte bij de opening van de beurs, die hij samen met bondskanselier Merkel verrichtte. Rutte noemde de Hannover Messe een uitgelezen mogelijkheid om de wereld te laten zien dat Nederland een land is van uitvinders, creatieve geesten en vindingrijke ingenieurs. En volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is de Nederlandse technologische industrie vooral goed in het “denken in oplossingen” en “samenwerken over grenzen heen”.

Als we ons beperken tot de lastechniek, heeft de samenwerking over grenzen heen onder meer geleid tot een uitgebreid stelsel van internationale afspraken die uiteindelijk tot doel hebben om de kwaliteit van lasconstructies te waarborgen. Die afspraken gaan tot in het kleinste detail. Een voorbeeld daarvan vindt u in dit blad: de norm over het aanduiden van lassymbolen op tekening is aangepast en onlangs van kracht geworden. In een artikel van Leo Vermeulen kunt u zien wat dit betekent.

Normen zijn er dus om duidelijkheid te geven, maar bij individuele bedrijven kunnen ze nogal wat onrust of zelfs weerstand oproepen. De veelbesproken norm EN 1090 is daar een goed voorbeeld van. Vorig jaar hebben we een themanummer gewijd aan de eisen die samenhangen met de invoering van deze norm. Maar nu zijn we bezig met de voorbereidingen voor een themanummer in juni, waarin we vooral willen laten zien welke mogelijke oplossingen er zijn om te voldoen aan de opgelegde normen. Vooral kleinere bedrijven ervaren de toenemende regelgeving als bedreigend. Juist die bedrijven willen we handvaten bieden en aan de hand van voorbeelden laten zien hoe het ook kan. Denken in oplossingen, dus. Want niet alleen binnen het bedrijfsleven, ook bij Lastechniek denken we graag in oplossingen. Wordt dus vervolgd.

Voor nu wensen we u veel leesplezier met een Lastechniek die gevuld is met nieuws, wetenswaardigheden, praktijkverhalen en vakkennis.