LASTECHNIEK april 2016

Lijmen en lassen

Lijmen als verbindingstechniek. Voor mensen met een passie voor lassen is dit een optie die meestal niet eens in overweging wordt genomen. Lassen en lijmen lijken werelden die niet met elkaar te verenigen zijn. Toch maken moderne ontwerpers en constructeurs volop gebruik van lijmtechnologie, al dan niet in combinatie met (punt)lassen of andere verbindingstechnieken. De automotive en de lucht- en ruimtevaart zijn de industrieën die hierin voorop lopen, ook als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe materialen die niet door middel van lassen te verbinden zijn. Als “onafhankelijk vakblad voor lassen, lijmen en snijden” zijn we al sinds jaar en dag op zoek naar goede inhoudelijke verhalen over lijmen als verbindingstechniek. We zijn dan ook blij dat we in deze uitgave enkele docenten van hbo-opleidingen in de automotive bereid hebben gevonden een inleidend artikel te schrijven over lijmverbindingen. Het is een eerste stap om de lijmtechnologie meer bekendheid te geven onder de lezers van Lastechniek.

Gelast wordt er natuurlijk ook nog steeds. Theo Luijendijk en Fred Neessen schreven een toegankelijk technisch artikel over lasnaadopbouw en het realiseren van goede mechanische eigenschappen. Bij Hazo Techniek in Lelystad mochten we kijken hoe vier stalen boatlandings worden opgebouwd die binnenkort aan twee grote werkschepen van VBMS worden gelast. En Laskennis Opgefrist begint met deel 26 aan een korte serie over gezond en veilig lassen, waarin naast de Arbowetgeving ook aandacht wordt besteed aan de belangrijkste risico’s bij het lassen.

Lassen, lijmen, snijden. Achter elk van deze woorden gaat een wereld schuil die veel meer omvat dan je op het eerste gezicht zou denken. Vanaf deze uitgave zullen we bijvoorbeeld ook het aspect lasonderzoek en lasinspectie meer gaan belichten. In maart hebben we een oproep gedaan aan deskundigen op het gebied van (niet-)destructief onderzoek en inspectie, om ons te voorzien van nieuws en (ideeën voor) artikelen die ook voor de laswereld relevant zijn. We werden verrast door het aantal enthousiaste reacties. In deze uitgave beginnen we met een artikel waarin radiografisch onderzoek wordt vergeleken met alternatieve onderzoekstechnieken voor het opsporen van lasfouten.

Veel leesplezier met deze gevarieerde uitgave.

De makers van Lastechniek

Downloaden (PDF, 410KB)