Lastechniek augustus 2013

Vanaf het allereerste moment dat wij als makers betrokken zijn bij de totstandkoming van dit blad, horen we de noodkreten: vergrijzing, een groeiend tekort aan bekwame vakmensen, een schier onoverbrugbare kloof tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en een gebrek aan jonge mensen die uit overtuiging voor de techniek kiezen. Borrelpraat? Mythe of werkelijkheid? Welles? Nietes? Lastechniek ging op onderzoek en doet daarvan verslag in deze editie.

Enige maanden terug zaten wij gekluisterd aan Radio 1 en waren we oorgetuige van een discussie tussen de voorzitter van FME en de voorzitter van de MBO Raad. Dat gaf ons het laatste zetje om met dit thema iets te doen. ‘Licht hysterisch’ noemde Jan van Zijl toen de discussie over de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs (lees: het gebrek daaraan). Kort maar krachtig weerspreekt hij de kritiek, al ondertekende ook híj intussen het Techniekpact 2020 en krijgt hij en passant bijval van AWL uit Harderwijk. Overigens, niets ten nadele van Jan van Zijl, maar in eerste instantie was onze wens een interview met een andere Jan; voormalig lasser Jan Marijnissen. Dat bleek nu helaas niet mogelijk, wellicht een andere keer.

Met behulp van instanties als UWV en SEO Economisch Onderzoek haalden wij wat cijfers boven tafel, waaruit blijkt dat enige nuancering op z’n plaats is. Die nuancering wordt ook bevestigd door de overige inhoud van deze editie. Initiatieven vanuit bedrijven én onderwijs geven daarvan ruimschoots blijk. Wat betekent de gestage groei van het aantal zzp’ers in de lastechniek? Waar vinden we ze, wat doen ze en wie zijn ze? Wij portretteren er vier.

En van wie leerde u dit vak waarop u zo trots bent? Of neemt u nu zelf iemand aan de hand mee? Dominique mag dan soms een beetje eigenwijs zijn, intussen steekt hij wel heel veel op van zijn leermeester Piet, zoals Jeffrey en Patrick veel leren van Maarten en René.

In de wetenschap dat wij verre van compleet zijn in onze berichtgeving en verslaglegging, pogen wij u met een positief gevoel uw welverdiende vakantie in te laten gaan.

En mocht u, als lezende lasser, een emigratie overwegen; probeer België. Daar is uw beroep een zogenaamd ‘knelpuntberoep’. Het is maar dat u het weet.