Lastechniek december 2012

Een goed begin is het halve werk. De kwaliteit van de voorbereiding – daar staat of valt elke bouwconstructie mee. Constructeurs weten dat als geen ander. Als constructeur word ik ingeschakeld in de beginfase van te bouwen constructies. Op verzoek van de redactie deel ik in dit voorwoord graag enkele van mijn ervaringen.

Twintig jaar geleden begon ik als zelfstandig constructeur met een adviesbureau voor bouwconstructies in Rijnsburg. Ik constateer dat er in de loop der jaren nogal wat is veranderd. De computer heeft de werkzaamheden van de constructeur, en vooral van de tekenaar, drastisch veranderd: van rekenliniaal en rekenmachientje naar geavanceerde rekenprogramma’s, en van de tekentafel naar het tekenen op de computer. Ook de voorschriften voor het maken van constructies zijn in de afgelopen jaren diverse keren veranderd en vernieuwd: van de vrij eenvoudige Nederlandse bouwvoorschriften naar de Euronormen. Verder worden de veiligheidsvoorschriften steeds verder verscherpt om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.

In ons bedrijf werken we als een projectorganisatie. Voor elk werk stellen we, indien nodig, een team samen van constructeur en tekenaar. De constructeur is in de meeste gevallen de projectleider. Voordat projecten daadwerkelijk kunnen worden uitgewerkt tot constructietekeningen is een grondig vooronderzoek noodzakelijk. In dit vooronderzoek worden alle belangrijke aspecten op elkaar afgestemd. Voordat een definitieve staalconstructie wordt ontworpen, moet bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het terrein en het type kraan worden bepaald, om het ontwerp van de staalconstructie hierop af te stemmen. Het maken van werkplaatstekeningen moet vooraf, in overleg met de fabrikant, worden afgestemd op veel toegepaste computergestuurde machines, zoals de zaag-boorstraat, lasmachines en dergelijke. Het doel is het ontwerpen van een solide, economisch optimale draagstructuur, waarin hoofdzaken als architectuur, realisatie, veiligheid, functionaliteit en milieu geïntegreerd zijn. Ik vind het daarom van groot belang dat de ontwerpers veel contact onderhouden met de mensen van de uitvoering, om een uitgekiende staalconstructie te ontwerpen die in overeenstemming is met de wensen van de praktijk. Om te voldoen aan alle wettelijke eisen vraagt het realiseren van elk ontwerp vervolgens de nodige voorbereiding door de uitvoerder. Maar daarover meer in deze uitgave van Lastechniek.

Herman Bogaards Constructiebureau Bogaards B.V., Katwijk