Lastechniek december 2013

Zonder lassers, lastechniek en lasopleidingen is er geen offshore-industrie in Nederland! De offshoresector, vertegenwoordigd door IRO, de branchevereniging voor Nederlandse toeleveranciers in de upstream olie- en gasindustrie, doet het momenteel bijzonder goed, met zo’n 425 aangesloten bedrijven en 19.500 medewerkers. De IRO-leden zijn in alle segmenten van de offshoresector werkzaam: engineering, constructie en installatie, scheepsbouw, baggerwerkzaamheden, opsporing en ontwikkeling van olie- en gasvelden, pijpaanleg, logistieke dienstverlening enzovoort.

IRO ziet het creëren en het onderhouden van een groot intern en extern relatienetwerk voor haar leden als een belangrijke taak en organiseert handelsmissies, congressen, seminars, cursussen en ledenbijeenkomsten, naast deelname aan nationale en internationale vakbeurzen. IRO onderhoudt contacten met overheden en politieke instanties met als doel de Nederlandse offshore-industrie op een positieve manier op de kaart te zetten.
De offshore-industrie kampt echter met een groot tekort aan technische vaklieden van alle niveaus, van vmbo tot en met wo. Momenteel zijn er honderden vacatures en het is lastig om deze te vervullen. Niet alleen is er nu een tekort; dit tekort zal naar verwachting verder toenemen door de vergrijzing. Gelukkig zien we al een trend dat de instroom aan leerlingen bij alle technische opleidingen toeneemt. Dat biedt natuurlijk geen oplossing op korte termijn, maar het is wel belangrijk dat bedrijven actief de samenwerking met scholen zoeken, om nu en in de toekomst met potentiële werknemers in contact te komen. Momenteel is het aanbod aan stageplaatsen, afstudeeropdrachten en leerbedrijven nog veel te klein om leerlingen te plaatsen en om hen interessante en nuttige werkervaring op te laten doen. Het mes snijdt aan twee kanten: als bedrijven actief samenwerken met opleidingsinstellingen in hun omgeving, kunnen leerlingen enthousiast gemaakt worden voor de offshoresector en kunnen werknemers van deze bedrijven door middel van gastlessen hun praktijkervaring en kennis doorgeven aan een nieuwe generatie. Uit eigen ervaring weet ik dat het bijzonder stimulerend is om les te geven en je ervaring te delen met de jongere generatie.

Chris Wijsman Manager Employment & Education IRO