Lastechniek december 2014

Hoe is het gesteld met de bruggen in Nederland? Het intensieve en zware verkeer stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de bruggen. Rijkswaterstaat beheert een groot aantal stalen vaste en beweegbare verkeersbruggen waarvan er veel gebouwd zijn in de jaren 60. Een honderdtal van deze bruggen is uitgevoerd met een orthotroop rijdek. Zo’n rijdek bestaat uit een stalen dekplaat, ondersteund door verstijvers, dwarsdrager en hoofdliggers. In 1998 werden vermoeiingsscheuren geconstateerd in het zwaarst belaste beweegbare deel van een dergelijk type brug: de tweede Van Brienenoordbrug. Om een verkeersonveilige situatie voor te zijn, is het inspectieprogramma ‘Rijdek Inspecties Stalen Kunstwerken’ opgestart, om alle zwaarst belaste bruggen jaarlijks te gaan inspecteren. In samenwerking met Shell Global Solutions is de inspectiemethode Crack-Pec ontwikkeld, om eventuele scheuren in het stalen dek onder een asfaltlaag te kunnen detecteren.
Voor het repareren van alle mogelijke scheuren in de dekplaat en trogverstijvers zijn reparatie-ervaringen uitgewerkt in het reparatiedocument ‘Reparatie orthotrope rijdekken met trogprofielen’. Dit document beschrijft de reparatiemethode van de diverse scheuren die zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van het rijdek kunnen voorkomen. Als definitieve oplossing voor het vermoeiingsprobleem zijn inmiddels verschillende bruggen – na het aanbrengen van de benodigde versterkingen – voorzien van hogesterktebeton in plaats van een asfalt deklaag. Op dit moment wordt onder meer de Galecopperbrug gerenoveerd, waarover meer in deze bruggenspecial.

Voor nieuwe bruggen en bij renovatiewerk wordt gewerkt met de nieuwe Eurocodes met bijbehorende nationale bijlagen. Naast deze normen zijn de ‘Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken’ (ROK) van Rijkswaterstaat van toepassing. Deze richtlijnen bevatten aanvullende eisen bij het ontwerpen en bouwen van een brug. Specifiek voor materialen, lassen en NDO zijn er, in aanvulling op de EN 1090, extra eisen vastgelegd. Alle eisen, inspectie- en reparatiemethoden geven ons het vertrouwen dat we bestaande bruggen in goede staat kunnen houden. Dankzij verbeterde constructiemethoden en kwaliteitsborgingssystemen geldt voor nieuwbouw inmiddels een levensduurverwachting van 50 tot wel 100 jaar! Lees in deze special meer over ontwerp, bouw, inspectie en onderhoud van bruggen.

Addy de Jong, adviseur Rijkswaterstaat Grote Projecten & Onderhoud