LASTECHNIEK december 2015. Thema Snijden

Gesneden koek

Sinds jaar en dag luidt de ondertitel van ons blad: ‘Onafhankelijk vakblad voor lassen, lijmen en snijden’. Dit schept verplichtingen en noopt ons om op regelmatige basis ook iets met het onderwerp ‘snijden’ te doen. Snijden en lassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus dit thema zou voor ons gesneden koek moeten zijn, dachten we. Niets bleek minder waar. Ofschoon de las- en snijwereld dagelijks op verschillende manieren met elkaar te maken hebben, blijkt de wereld van het snijden toch anders in elkaar te zitten.

Lassen is vooral mensenwerk, elke uitgave van Lastechniek is daarvan telkens weer het bewijs. Als trouwe lezer van dit blad kent u ongetwijfeld onze rubriek ‘Vaktrots’, voorheen ‘De lasser van de maand’. Afhankelijk van het thema zoeken we daarvoor een passende kandidaat. Op onze rondgang langs diverse bedrijven in de snijtechniek werd echter al snel duidelijk dat het in de snijwereld vooral draait om het leveren van kwalitatief hoogwaardig snijwerk, logistiek, automatisering, levertijden en processen. We werden voor deze special dan ook overladen met foto’s van snijmachines, waar ogenschijnlijk geen mens meer aan te pas komt. Gelukkig ontbreekt in deze uitgave de menselijke maat uiteindelijk toch niet en hebben we in de persoon van machinebouwer Jan Meutgeert iemand bereid gevonden om dat aspect aandacht te geven. En dat snijden ook mensenwerk kán zijn, dat bewijst het verhaal van Peter Verkaik over zijn uitdagende snijklus bij Tata Steel.

De verleiding is groot om, getuige de titel van dit voorwoord, allerlei snedige en scherpe woordspelingen te gebruiken. Zo hebben we op maat gesneden verhalen van Laspartners Multiweld, Hypertherm en Trumpf over de verschillende snijprocessen. En Leo Vermeulen van het NIL zou Leo Vermeulen niet zijn, als hij niet een normatief onderwerp zou weten aan te snijden. Tot slot hebben wij als makers van Lastechniek ook nog een letterlijke invulling kunnen geven aan het thema, door u in samenwerking met Trumpf Nederland B.V. een extra omslag aan te bieden met uitneembare kerstboom.
Hoewel we aanvankelijk dachten ons in de vingers gesneden te hebben met dit onderwerp, denken we dat het resultaat een uitgave is die hout snijdt. Figuurlijk gesproken, welteverstaan.

Mede namens het NIL en het BIL wensen wij u mooie feestdagen en een gezond en gelukkig 2016.

De makers van Lastechniek

Downloaden (PDF, 387KB)