LASTECHNIEK december 2017

Wie ‘met zijn tijd meegaat’, is goed bezig. Dat is tenminste de heersende opvatting. In krantenkoppen wordt de uitdrukking ‘met zijn tijd meegaan’ dan ook veelvuldig gebruikt om een organisatie positief in het nieuws te brengen. Zo ging in 2017 niet alleen de troonrede met zijn tijd mee, maar ook het modderspektakel ‘Autoblubbering Westerhaar’ en de ‘flexibele deeltijdvariant’ van een opleiding bij lnholland. Om maar een paar willekeurige voorbeelden te noemen.

‘Met zijn tijd meegaan’ had in deze voorbeelden te maken met compleet verschillende dingen. Bij de troonrede ging het om minder ingewikkeld taalgebruik, bij het modderspektakel om groei en internationalisering (het spektakel werd omgedoopt tot Auto Mud Racing en bij lnholland om studeren in je eigen tijd volgens een individueel leerplan.

Is het mogelijk om niet met je tijd mee te gaan en toch succesvol te zijn? Niet elke nieuwe trend hoeft immers een vooruitgang te betekenen. Een bekende verzekeringsmaatschappij speelt in zijn tv-reclames met dit gegeven, om steeds te eindigen met de slogan: ‘Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder’. Gewoon. Ook zo’n woord dat steeds meer gebruikt wordt in positieve zin. Gewoon goede zorg, gewoon goede koffie, zo lekker gewoon gebleven. Er is zelfs een nieuw supermarktmerk onder de naam g’woon.
Natuurlijk ontkomt ook de bedoelde verzekeringsmaatschappij er niet aan om mee te gaan met zijn tijd en net als elk ander bedrijf bijvoorbeeld een eigen website te hebben. Het meegaan met de tijd is echter geen doel op zich, maar een manier om optimaal gebruik te maken van de moderne ontwikkelingen die het leven gemakkelijker of aangenamer maken. De mens staat daarbij centraal.
En LASTECHNIEK?

Als makers van het blad zijn we altijd op zoek naar de optimale balans. Tussen print en online. Tussen techniek en het menselijke verhaal. Tussen redactie en reclame. We zijn niet bang voor vernieuwing, maar met behoud van het goede. Dat betekent dat we met onze tijd meegaan én u gewoon een goed blad willen bieden. Ook in 2018.

Downloaden (PDF, 511KB)