LASTECHNIEK december 2020

Hoe nu verder

De uitgever die in april 2011 de eerste editie van LASTECHNIEK-nieuwe-stijl maakte, heeft vanaf het begin zijn stempel gedrukt op de uitstraling, inhoud en betekenis van dit blad. Het werd frisser, toegankelijker, gericht op een bredere doelgroep, minder belerend, meer communicatief.

We zijn welgeteld 99 uitgaven verder, en diezelfde uitgever doet vanaf 2021 een stapje terug. Dat betekent dat hij stopt als uitgever van LASTECHNIEK. We hebben het over Bert de Jong van OPUS communicatie-ontwerp, zelfstandig grafisch vormgever, uitgever en redactievoorzitter.

En nu?

Bert stopt weliswaar als uitgever, maar gelukkig (nog) niet als vormgever. De opmaak en vormgeving, tot en met het drukklaar maken van het blad, blijft hij doen. De rol van uitgever, met alle taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen, zal met ingang van 1 februari 2021 worden overgenomen door de huidige eindredacteur, Margriet Wennekes.
Er verandert voorlopig dus niets aan de samenstelling van het team, maar wel aan de rolverdeling.

Bert, dank je wel voor de bijna 100 uitgaven van LASTECHNIEK die je met hart en ziel hebt gemaakt. We zijn enorm blij dat je bereid bent om komend jaar verbonden te blijven aan het blad. Als vakkundig vormgever, maar ook als klankbord, steun en toeverlaat voor de nieuwe uitgever.

Met deze laatste uitgave van 2020, de laatste die Bert heeft gemaakt als uitgever, sluiten we een in alle opzichten bijzonder jaar af. Hoe toepasselijk dat het gaat om een themanummer ‘Bijzondere (las)processen’.

Mede namens de hele redactie en alle medewerkers van het NIL wens ik iedereen een goede jaarwisseling toe en een voorspoedig en gezond 2021.

Imre Németh,
directeur Nederlands Instituut voor Lastechniek

Downloaden (PDF, 378KB)