Lastechniek februari 2013

Als makers van vakblad Lastechniek zijn we afhankelijk van de input van deskundigen op het gebied van lassen, lijmen en snijden. Daarom hebben we eind 2011 een nieuwe redactieadviesraad opgericht, met leden uit zoveel mogelijk verschillende disciplines. De adviesraadleden zijn onze oren en ogen in de markt en helpen ons bij het samenstellen van een goed, informatief en actueel blad, waarin de verschillende lezers zich kunnen herkennen.

Inmiddels kunnen we terugblikken op de tweede geslaagde en vruchtbare bijeenkomst van onze redactieadviesraad. Een twintigtal enthousiaste leden had gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze jaarlijkse vergadering, die op 24 januari gehouden werd in Leiden. In een goede sfeer, waarin iedereen ruimschoots de gelegenheid kreeg zijn of haar zegje te doen, kwamen er vele ideeën, wensen en suggesties op tafel, die ons helpen om het blad nog beter te maken. Aan de hand van een paar concrete opdrachten werd druk gediscussieerd over items in het blad die men ‘cool’, dan wel ‘uncool’ vond. Daar kwamen soms opvallende tegenstellingen uit naar voren, die aantonen hoe gevarieerd en breed onze lezersgroep is. Unaniem was men het echter erover eens dat Lastechniek op de goede weg is en dat er een stijgende lijn zit in de kwaliteit van het blad. Dat schept natuurlijk verplichtingen…

Tijdens de terugblik op 2012 bleek dat vooral het laatste blad, het themanummer over Bouwen en Constructie, zeer gewaardeerd werd. Natuurlijk gaan we ook het komende jaar een aantal themanummers maken. Het eerstvolgende themanummer in april zal gewijd zijn aan het niet-destructief en destructief onderzoek. We zijn blij dat we ook voor deze uitgave kunnen rekenen op de spontaan toegezegde medewerking van onze adviesraadleden. Maar niet alle uitgaven zijn themanummers. Ook voor de ‘normale’ edities van Lastechniek, zoals het voorliggende nummer, doen we graag een beroep op ons netwerk van deskundigen. En dat netwerk breidt zich alleen maar verder uit. Zo hebben we inmiddels drie nieuwe leden kunnen verwelkomen bij onze redactieadviesraad. Dankzij de betrokken, kritische en constructieve houding van onze ‘oren en ogen’ zien we het komende jaar Lastechniek dan ook vol vertrouwen tegemoet.