Lastechniek februari 2015

Redactionele zaken

Het nieuwe jaar begint voor de redactie van Lastechniek altijd met een vooruitblik. Samen met de leden van de redactieadviesraad besteden we begin januari een ochtend aan het bespreken van de koers van het blad. Daarbij kijken we niet alleen naar wat er ten opzichte van de afgelopen jaargang anders moet of beter kan, maar we wisselen ook ideeën uit en bepalen welke onderwerpen een themanummer verdienen. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden hoeveel waardering we hebben voor de betrokkenheid, de inzet en het enthousiasme van de leden van de redactieadviesraad, die vrijwillig hun tijd en energie opofferen om samen met ons intensief na te denken over het maken van een goed vakblad.

Het eerstvolgende themanummer: Onderwijs en Opleidingen, verschijnt in maart. Een jaarlijks terugkerend thema, waarmee we onze lezers vooral willen informeren over wat er allemaal gaande is op dit terrein. Het thema Arbeidsmarkt, met daarin speciale aandacht voor zzp’ers, is een ander onderwerp dat we komend jaar zullen gaan uitspitten. Verder zullen we zeker aandacht besteden aan grote evenementen, zoals de Welding Week die in 2015 weer plaats gaat vinden.

Vaste bezoekers hebben het al gemerkt: in januari is onze nieuwe website gelanceerd. Via het vertrouwde adres www.vakbladlastechniek.nl hopen we u als lezer van Lastechniek nog meer te kunnen bieden als aanvulling op het blad. Zo is het brancheregister nu ook digitaal te bezoeken, waarbij heel eenvoudig gelinkt kan worden naar de websites van de betreffende bedrijven. Via nieuwsberichten, Twitter en Instagram houden we u op de hoogte van de actualiteit, en er is een agenda met daarin een overzicht van relevante evenementen en bijeenkomsten in 2015.

Kortom, een nieuw jaar vol uitdagingen ligt voor ons, waarin we ernaar streven de kwaliteit van Lastechniek continu te verbeteren.

We wensen u veel leesplezier met deze eerste uitgave in 2015.

De redactie van Lastechniek