LASTECHNIEK februari 2017

Vereende krachten. Dit zou zomaar de naam kunnen zijn van een politieke partij die meedoet aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Een naam die naadloos aansluit bij Nieuwe Wegen, Lokaal in de Kamer, Mens en Spirit/…, enzovoort. Om de zwevende kiezers onder u een klein beetje op weg te helpen bij het bepalen van uw keuze op 15 maart, vindt u in deze uitgave een artikel waarin het wensenlijstje van de metaalindustrie globaal wordt getoetst aan de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen. Maar Vereende Krachten hoort daar niet bij. Het is ook geen splinterpartij. De term heeft betrekking op een ander artikel in dit blad, over de vruchtbare samenwerking tussen twee bedrijven waardoor met vereende krachten een project in de petrochemische industrie gerealiseerd kan worden.

Niet alleen het bouwen, maar ook het in stand houden van petrochemische installaties vergt de vereende krachten van veel verschillende deskundigen. Een enthousiaste inspecteur vertelt over de werking, de inspectie en het onderhoud van FCC-installaties. En er is meer techniek. Liefhebbers van de metallurgische wetenschap kunnen hun hart ophalen met deel 9 in de reeks artikelen over factoren die invloed hebben op de structuur en eigenschappen van lasmetaal. Deze serie loopt bijna ten einde en biedt alles bij elkaar een mooi overzicht van de kennis op dit gebied.

Dat je ook zonder technische achtergrond jarenlang in een lastechnische organisatie werkzaam kunt zijn, bewijst de loopbaan van Paul Steijn. Al vijfentwintig jaar voert hij de financiële administratie van het NIL. Hij vertelt in een interview over de veranderingen die de organisatie heeft doorgemaakt gedurende de afgelopen kwart eeuw. En ook daar komen de vereende krachten weer ter sprake, als hij het heeft over de hectische situaties waarin het NIL-personeel als één team de schouders eronder heeft gezet om een klus te klaren.

Die hectiek is herkenbaar en zien we overal om ons heen; zeker ook in de politiek. Wij wensen u veel wijsheid bij het uitbrengen van uw stem op 15 maart en we wensen u tot die tijd veel leesplezier met deze gevarieerde uitgave.

Downloaden (PDF, 482KB)