LASTECHNIEK februari 2020

Bij een interview spreken we van tevoren af: zeggen we u of jij? En eigenlijk valt de keuze altijd op ‘jij’. Deze aanspreekvorm blijken veel mensen het prettigst te vinden in een persoonlijk gesprek. Omdat het minder afstandelijk klinkt, en ook omdat hiermee een eventueel leeftijdsverschil niet benadrukt wordt.

In schriftelijke communicatie, vooral als je elkaar niet kent of nooit hebt gesproken, wordt het door sommigen als onbeleefd ervaren om maar meteen te beginnen met je en jij. Tot nu toe hanteerden we daarom voor de lezers van LASTECHNIEK standaard de aanspreekvorm ‘u’. Maar tijden veranderen, en als makers van dit blad durven we na ruim acht jaar wel te beweren dat we onze achterban voldoende hebben leren kennen om voortaan het informelere ‘jij’ te kunnen gebruiken. We hopen dat je dit als trouwe (of nieuwe) lezer kunt waarderen.

Bijna negen jaar geleden, in april 2011, verscheen de eerste editie van de vernieuwde LASTECHNIEK. Het vertrouwde magazine kreeg een nieuwe impuls, oude rubrieken verdwenen of werden opgefrist, de kwaliteit van de fotografie verbeterde sterk, de artikelen werden toegankelijker geschreven en een breder scala aan relevante onderwerpen kwam aan bod. We zijn inmiddels negentig uitgaven verder, en er is veel gebeurd in en rondom het blad. Zo was er nog een kortstondige poging van de vorige uitgever om met ‘Verbindingstechnieken’ een concurrerend blad op te richten. Maar nog altijd is LASTECHNIEK het enige vakblad voor de verbindingstechniek. Onze trouwe adverteerders weten dat ze via ons magazine heel doelgericht hun (potentiële) klanten bereiken. In Nederland én Vlaanderen.

En nu zijn we aan de nieuwe jaargang begonnen. Wat mag je van ons verwachten in 2020? Ook dit jaar maken we tien uitgaven, al dan niet gewijd aan een speciaal thema. Verder gaan we van start met een artikelenreeks over kwaliteit in de (staalbouw)industrie. Daar verwachten we veel van, omdat het een onderwerp is waar iedereen in de verbindende industrie mee te maken heeft. In deze uitgave kun je meer lezen over de opzet van deze nieuwe serie. In dit kader is ook het artikel over de Gevlebrug interessant, omdat dit project helemaal is uitgevoerd volgens de eisen van de EN 1090.

Zoals je van ons gewend bent, houden we je ook dit jaar op de hoogte van grote evenementen, zoals de TechniShow in maart, het Lassymposium en de Welding Week Nederland in oktober, en meer.

Downloaden (PDF, 488KB)