Lastechniek juliaug 2011

Voor u ligt de zomeruitgave van Lastechniek. Deze editie staat in het teken van veiligheid. De cover laat dit keer duidelijk zien hoe het niet moet. Lassen is geen bezigheid die je doet zonder een gedegen voorbereiding. Deze voorbereiding is niet alleen technisch van aard. Er zal ook vanuit arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten moeten worden gekeken naar de uit te voeren werkzaamheden.
Dat wij, professionals, het niet slecht doen blijkt uit het interview dat Pieter Smittenaar speciaal voor dit nummer, had met een verzekeringsexpert van Nationale Nederlanden.

De sociale partners in de metaal, die opereren onder de naam 5xbeter, hebben onlangs een congres georganiseerd om de veiligheid in de metaal te verbeteren. Deze dag stond geheel in het teken van veiligheidsvoorlichting aan nieuwkomers. Lastechniek was erbij en doet verslag van deze leerzame dag. Veilig werken is een onderwerp dat om permanente educatie vraagt. Hierdoor heeft de redactie gekozen voor een aantal artikelen die enerzijds de belangrijkste risico’s van het lassen weergeven en anderzijds de stand der techniek beschrijven. Zo komen o.a. de ontwikkeling van lashelmen, de normen van laskleding en -handschoenen, veiligheid bij lasrobots en het wel en wee van de gasfles aan bod.

De redactie van Lastechniek wenst u veel leesplezier, een goede vakantie… en vergeet uw fototoestel niet om mee te kunnen doen aan de prijsvraag!