LASTECHNIEK juli/augustus 2016

Brrr…
Nee, we gaan het niet hebben over tegenvallende zomertemperaturen, maar over de keuze van de Britten voor Brexit, ten koste van Bremain. De uitslag van het referendum heeft veel onrust teweeggebracht in Europa. Niemand kan de gevolgen ervan voorspellen, maar er wordt volop geanalyseerd wat een Brexit kan betekenen voor onze economie. Het Nederlands Centraal Planbureau becijferde al voor het referendum dat de economische schade kan oplopen tot 10 miljard euro in 2030. De metaalindustrie behoort volgens het CPB tot de sectoren die de meeste last zullen hebben van een Brexit. Echter, volgens analisten van de Rabobank zullen de gevolgen voor de maakindustrie als geheel wel groot zijn, maar heeft een Brexit slechts een beperkte impact op de Nederlandse metaalindustrie. ABN AMRO ziet dat de uitslag van het referendum vooralsnog weinig impact heeft op de industriële metaalmarkt, hoewel de metaalprijzen wel wisselvalliger zijn geworden. De komende drie maanden gaan de analisten uit van stabiele staalprijzen vanwege het zomerseizoen. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming- Bluemink reageerde op de referendumuitslag met een oproep om zorgvuldig om te gaan met de nieuw ontstane situatie. “Wij zullen blijven wijzen op de belangen van vrije handel en standaardisatie. Daarnaast zullen we onze lidbedrijven bijstaan bij het omvormen en aangaan van nieuwe handelsrelaties met de UK”, zegt zij in haar reactie.

Onze columnist Willem de Welder pleit vóór een Brexit, maar dan in een heel andere betekenis, namelijk het vermijden van onnodig Engels taalgebruik. We maken ons er allemaal schuldig aan, maar we kunnen vaststellen dat het in Lastechniek allemaal nog wel meevalt. Zo proberen we zoveel mogelijk de Nederlandse benamingen te gebruiken voor veelgebruikte lasbegrippen: warmte-beïnvloede zone in plaats van heat affected zone; warmte-inbreng in plaats van heat input, enzovoort. Ook teksten in figuren en tabellen worden, als het even kan, vertaald naar het Nederlands. Slaat u de verschillende uitgaven er maar eens op na, en laat het ons vooral weten als u dingen tegenkomt die beter zouden kunnen.

Downloaden (PDF, 390KB)