Lastechniek juni 2012

Nu het EK Voetbal weer is losgebarsten, is het moeilijk te ontkomen aan allerlei tv- en radioprogramma’s waarin de echte deskundigen ons vertellen hoe het spel eigenlijk gespeeld moet worden en met welke opstelling het Nederlands elftal de grootste kans maakt op succes. De beste stuurlui staan, uiteraard, aan wal. Dat is altijd zo geweest en zal altijd wel zo blijven.

Zoals voetballers hun publiek moeten vermaken met mooie wedstrijden, willen wij onze lezers bedienen met een goed en prettig leesbaar blad. Hoewel de reacties van lezers niet zo direct merkbaar zijn als die van het publiek tijdens een voetbalwedstrijd, krijgen we meestal toch een aardig idee van de manier waarop de verschillende nummers van Lastechniek ontvangen worden. Dat is belangrijk, want zonder lezersreacties zouden we nooit weten of we op de goede weg zijn. Een positief signaal is dat we de oplage gestaag zien groeien.

Net als in de voetbalwereld krijgen we als redactie ook regelmatig te maken met de nodige stuurlui aan wal. En dat hoeft niet zo negatief te zijn als het klinkt. Sterker nog: we hebben een aantal van hen uitgenodigd om ons te ondersteunen bij het maken van ons blad. Samen vormen ze de redactieadviesraad die eind vorig jaar is opgericht. Nu we een half jaar verder zijn, kijken we terug op een vruchtbare samenwerking. Met name voor de themanummers hebben we een beroep gedaan op de expertise binnen deze groep. En niet tevergeefs. Voor het aprilnummer over robotlassen hebben Erik Steenkist en Paul Barendse de kernredactie tijdelijk versterkt. Zij hebben een redactievergadering bijgewoond en hebben ons voorzien van nuttige suggesties, relevante informatie en artikelen. Op dezelfde manier hebben Erik Anschütz, Leen Dezillie en Frank Smit als tijdelijke redactieleden meegewerkt aan het themanummer Opleidingen. Dit laatste nummer is in een extra grote oplage van meer dan 8000 exemplaren verschenen en verspreid onder vele opleidingsinstellingen. De mensen van de redactieadviesraad voorzien ons verder regelmatig van goede ideeën en tips. Kortom, we zijn blij met onze ‘stuurlui aan wal’ en hopen deze prettige samenwerking nog lang voort te kunnen zetten.