Lastechniek juni 2014

Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet. Goed beschouwd is deze uitspraak van Cruijff ook van toepassing op het doel van certificatie in de lastechniek. Certificatie is er namelijk op gericht om te voorkomen dat gelaste constructies bezwijken door fouten in de lasmethode of fouten van de lasser.

Voorkom dus fouten door ze niet te maken. Makkelijk zat. Maar net als in de voetbalwereld is het ook in de laswereld gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet voor niets leidt het thema certificatie tot (soms felle) discussies tussen voor- en tegenstanders. Dat was voor de redactie van Lastechniek voldoende aanleiding om een themanummer te wijden aan de zin én onzin van certificatie. Niet met de bedoeling om discussies breed uit te meten en de tegenstellingen tussen verschillende partijen te vergroten, maar juist met de bedoeling om meer duidelijkheid en praktische oplossingen te bieden. Vooral de kleinere en middelgrote staalconstructiebedrijven die nooit eerder met certificatie te maken hebben gehad, zitten nog met veel vragen rondom het van kracht worden van de EN 1090 per 1 juli 2014. Zij zijn er niet mee geholpen als het nut van de wettelijk verplichte certificatie en CE-markering ter discussie wordt gesteld. Voor die bedrijven is het vooral van belang om te weten hoe ze het best kunnen handelen om te blijven doen waar ze goed in zijn: het maken van veilige, kwalitatief goede, gelaste constructies.
Natuurlijk worden er ook kritische kanttekeningen geplaatst bij de praktijk van het certificeren; het blijft tenslotte mensenwerk. De redenering is nu nog vaak: hoe hoger de uitvoeringsklasse, hoe beter. Opvallend is bijvoorbeeld dat in Nederland nog geen enkel bedrijf is gecertificeerd voor uitvoeringsklasse 1 van de EN 1090, terwijl een grote groep bedrijven daarmee geholpen zou zijn.

Vooruit, tot slot nog een pareltje uit de voetbalwereld: “Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt; er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt en er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelen.” De parallel met de laswereld mag u zelf trekken.