LASTECHNIEK juni 2015. Thema Arbeidsmarkt

Draaideur

De Nederlandse arbeidsmarkt is steeds flexibeler geworden. Het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie is in de afgelopen tien jaar toegenomen van 15 procent tot 22 procent. Het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is in diezelfde periode toegenomen van 8 procent naar 12 procent, en ook het aandeel werknemers met een tijdelijk contract is de laatste tien jaar snel gegroeid. Dit blijkt uit pas gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Flexibilisering is voor veel bedrijven dé oplossing om te kunnen voorzien in de wisselende behoefte aan personeel.
Uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollmedewerkers, personeel met een tijdelijk contract: om de rechtspositie van al deze flexibele arbeidskrachten te versterken, is er de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), die per 1 januari van kracht is geworden. Per 1 juli veranderen met deze wet bovendien de ontslagregels. De wet, die bedoeld is om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeids- verhoudingen, ligt nu al onder vuur. Verschillende werkgevers zien zich bijvoorbeeld gedwongen hun tijdelijk personeel te laten vertrekken, omdat ze deze medewerkers niet in vaste dienst kunnen of willen nemen.

In deze editie van Lastechniek proberen we een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de dynamiek op de arbeidsmarkt voor de metaalverwerkende industrie. Zo laten we vier zzp’ers met uiteenlopende disciplines aan het woord. Zij vertellen waarom ze niet (meer) in loondienst willen werken, welke diensten ze aanbieden, en welke lusten en lasten het zzp-schap met zich meebrengt. Verder bieden we feiten, cijfers en veel actueel nieuws, bijvoorbeeld over de invoering van de Wwz. Een voorbeeld van een bedrijf dat direct te maken heeft met de gevolgen van deze wet is 3P Quality Services, dat van oudsher veel werkt met flexibele arbeidskrachten. We benaderen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt echter ook vanuit een heel ander perspectief. Zo brachten we een bezoek aan de PI Vught, waar gedetineerden een lasopleiding volgen en werkzaamheden verrichten voor omliggende bedrijven, maar ook voor andere penitentiaire inrichtingen. Een fascinerende ervaring.

We hopen u met deze uitgave veel relevante informatie te bieden en wensen u veel leesplezier.

Redactie Lastechniek

Downloaden (PDF, 382KB)