LASTECHNIEK juni 2017

Lassen is een ‘speciaal proces’. Dat betekent dat de uitvoering van laswerk gebonden is aan allerlei voorschriften en procedures, zoals lasmethode- en lasserskwalificaties. Om de kwaliteit van een lasverbinding te kunnen verifiëren, is onder andere destructief onderzoek nodig. Daarbij gaat de onderzochte las kapot. Niet-destructief onderzoek (NDO), zoals visueel, radiografisch, magnetisch of ultrasoon onderzoek wordt ingezet om lasverbindingen te beoordelen zonder deze kapot te maken. De NDO-technieken worden steeds beter, waardoor de kans dat werkelijke onvolkomenheden worden opgespoord, steeds groter wordt.

In LASTECHNIEK besteden we regelmatig aandacht aan bekende én nieuwe NDD-technieken die worden toegepast om lasverbindingen te beoordelen. Zo ook in deze editie. Door kennis te nemen van de ontwikkelingen op dit gebied hopen we de wereld van lassers en die van NDO’ers dichter bij elkaar te brengen en meer onderling begrip te kweken. Want zoals we al constateerden in onze NDO-special van april 2013, kijkt een lasser vaak nog met enige achterdocht naar het werk van een niet-destructief onderzoeker, die met allerlei ingewikkelde meetinstrumenten zijn laswerk komt keuren.

De artikelen over PAUT en TECA laten zien dat de meetinstrumenten steeds verfijnder worden, waardoor de uitkomsten van het niet-destructief onderzoek niet alleen betrouwbaarder, maar ook transparanter worden.

Ook destructief onderzoek (DO) komt (zijdelings) aan de orde in verschillende artikelen in dit blad. Bij Tata Steel wordt destructief onderzoek toegepast om de sterkte, vervormbaarheid en lasbaarheid van nieuwe staalsoorten te onderzoeken. Dat laatste gebeurt door gepuntlaste proefplaatjes te onderwerpen aan verschillende krachtproeven en te kijken wanneer en waar de breuk optreedt. Dr. ir. Ellen van der Aa vertelt over een recent onderzoek waarin werd aangetoond dat de sterkte van een puntlas verbeterd kan worden door het toepassen van een ander lasschema en door het geven van een korte warmtebehandeling.

Naast alle technische artikelen en vaste rubrieken kunt u in deze editie lezen wie de inspiratiebron was voor de auteur van de voormalige column van Willem de Welder.

Downloaden (PDF, 391KB)