LASTECHNIEK juni 2018

Binnen de lasindustrie is certificatie een bekend begrip, maar ook regelmatig onderwerp van discussie. Zo was het van kracht worden van de EN 1 090 en de daarbij behorende certificatie voor veel bedrijven een bron van onzekerheid en frustratie. Voor sommige is het dat nog steeds.

Andere bedrijven hebben deze ontwikkeling juist aangegrepen om zich te onderscheiden. Zij gebruiken het EN 1090-certificaat als bewijs voor hun kwaliteit. In juni 2014 heeft LASTECHNIEK een compleet themanummer gewijd aan de zin én onzin van certificatie. De bedoeling was om vooral de kleinere staalconstructiebedrijven meer duidelijkheid en praktische oplossingen te bieden.

In deze uitgave behandelen we een certificaat dat ook regelmatig onderwerp van discussie is: het materiaalcertificaat. Wat is eigenlijk het nut van een dergelijk certificaat en wat moet je er als staalbouwer mee? Jeroen Bodt geeft antwoord op deze vragen en laat zien waarom het materiaalcertificaat met de nodige aandacht en deskundigheid behandeld moet worden.

Een materiaal dat in dit blad centraal staat, is thermomechanisch gewalst fijnkorrelig constructiestaal, ofwel TMCP-staal. Het wordt steeds meer gebruikt als alternatief voor normaliserend gewalste staalsoorten. Lees hoe dit materiaal geproduceerd wordt, in welke toepassingen het gebruikt wordt en waarop gelet moet worden bij het lassen en het ultrasoon onderzoek aan deze staalsoort.

Het afgeven van een certificaat wordt meestal voorafgegaan door een controlehandeling, zoals een inspectie, audit of andere vormen van verificatie. Het NIL is onder andere actief op het gebied van persoonscertificatie. In het najaar wordt de certificatie van de Visueel Lasinspecteur toegevoegd aan de reeks certificatiemogelijkheden voor personen. Ook nieuw is het initiatief van Platform HDN om trainings-en certificeringsdagen te organiseren, specifiek voor lassers in de voedingsindustrie.

Alle vormen van certificatie hebben uiteindelijk maar één doel: het bevorderen van het vertrouwen in kwaliteit en veiligheid.

Downloaden (PDF, 358KB)