Lastechniek maart 2013

Lasapparatuur, lasbaarheid, lasonvolkomenheden, lasprocessen, lassymbolen, lasvervorming … Nee, dit is geen poging om zoveel mogelijk woorden te maken die beginnen met ‘las’. Het is slechts een greep uit de onderwerpen die jaren geleden aan bod kwamen in de rubriek Laskennis opgefrist. Deze gewaardeerde vaste rubriek in Lastechniek was gebaseerd op de serie Job knowledge van het Britse TWI (The Welding Institute). Nadat alle onderwerpen uit deze serie waren behandeld, volgde de rubriek Materialenkennis voor de laspraktijk. Ook aan deze rubriek kwam een einde toen de meest voorkomende materialen in de laspraktijk waren besproken.

Vele lezers hebben ons verzocht om een terugkeer van de populaire rubriek. Blijkbaar bestaat er niet alleen bij nieuwkomers, maar ook bij de meer ervaren vakmensen behoefte aan het regelmatig opfrissen van de basiskennis. En daar geven we natuurlijk gehoor aan. Daarom kunt u vanaf deze editie elke maand weer een aflevering verwachten van Laskennis opgefrist, nieuwe stijl. Want niet alleen het lezerspubliek verandert, ook de ontwikkelingen op lasgebied staan niet stil. De inhoud van elk deel wordt kritisch bekeken, geactualiseerd en aangepast aan deze tijd. Hoewel we vanwege de herkenbaarheid gekozen hebben voor de oude naam, is de rubriek dus ook letterlijk opgefrist. We horen graag wat u ervan vindt.

Verder in deze editie van Lastechniek niet alleen lasberichten, maar ook lesberichten. Steeds meer initiatieven worden ontplooid om jongeren enthousiast te maken voor een technisch vak. Zowel het Nederlands Instituut voor Lastechniek als Bureau TOP organiseren uitdagende wedstrijden voor vmbo’ers. In combinatie met positieve berichten over baankansen in de metaalindustrie zou dit de jeugd toch over de streep moeten trekken? Degenen die eenmaal voor het lassersvak gekozen hebben, blijken zonder uitzondering hartstochtelijke vakmensen te zijn, die hun werk ongeveer als een hobby beschouwen. Zo ook weer de jonge lasser van deze maand.

Naast de vaste rubrieken vindt u in dit blad natuurlijk ook een aantal gevarieerde artikelen: van schadeonderzoek tot laskunst, en van lasapparatuur tot een wisseling van de wacht in de IWE-examencommissie.
We wensen u veel leesplezier!