Lastechniek maart 2014

De metaalmedewerker van morgen is een duizendpoot. Naast vaktechnische competenties moet de vakman of vakvrouw van de toekomst beschikken over analyserend en oplossend vermogen, inzicht, creativiteit, zelfstandigheid en flexibiliteit. Het vak wordt complexer, maar uiteindelijk wordt het werk voor de metaalbewerker vooral leuker. Althans, dat is de conclusie uit een onlangs verschenen onderzoeksrapport van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Metaalbewerking.

Hoe ziet het werk van medewerkers in de metaal, en vooral in de lastechniek, er op dit moment uit? Welke perspectieven en kansen zijn er voor mensen die een opleiding volgen binnen deze branche? Welke veranderingen zijn al zichtbaar en op welke manier passen bedrijfsleven en (beroeps)onderwijs zich aan om de vakmensen van morgen op te leiden? Dat laten we zien in dit themanummer van Lastechniek.
Om te beginnen zien we in de praktijk dat er al veel initiatieven zijn ontplooid om te anticiperen op de toekomst. Daarbij werken bedrijfsleven en onderwijs op diverse plaatsen al nauw samen. In Schoonhoven bijvoorbeeld, worden vmbo’ers vertrouwd gemaakt met een lasrobot, dankzij de ondersteuning van een lasrobotleverancier en het lokale bedrijfsleven. Het Albeda College in Rotterdam komt met maatwerktrajecten tegemoet aan concrete vragen vanuit het bedrijfsleven. Dit biedt (langdurig) werklozen nieuwe perspectieven. Ook bedrijven zelf doen veel aan kennisoverdracht en -ontwikkeling. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de artikelen over de bedrijfsschool van Spie en de activiteiten van Revamo.

Door het toenemend belang van normering en certificering nemen kwaliteitscontrole, administratie en registratie op de werkvloer verder toe. Steeds meer bedrijven voeren de functie van lascoördinator in. Ter voorbereiding op deze functie zijn er speciale cursussen ontwikkeld.
Tot slot laat een jonge lasser in de rubriek ‘Vaktrots’ zien hoe zijn werk inhoudelijk aan het veranderen is door de komst van een lasrobot. Hij ziet het zelf als een verrijking van zijn vak.

Kortom, er wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt om de metaalmedewerker van morgen, door middel van goed onderwijs en een goede begeleiding, voor te bereiden op zijn of haar taak.