Lastechniek december 2011

Hoewel de temperaturen nog niet echt winters te noemen zijn, zitten we inmiddels in de decembermaand. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we duidelijk te kampen gehad met de gevolgen van de recessie die wereldwijd van invloed is op de economie. Zelfs het voortbestaan van de euro is onderwerp van discussie geworden, iets wat tot voor kort ondenkbaar was. De gevolgen van de economische crisis zijn ook duidelijk merkbaar in de metaalsector. Daarnaast merken we dat de jeugd de techniek niet meer ambieert, de kranten staan er vol van! Tijdens het FME-jaarcongres en het afscheid van Jan Kamminga werd dan ook de nadruk gelegd op het stimuleren van de groei van onze economie en het tegengaan van de vergrijzing in de maakindustrie. Het moet voor de jeugd weer aantrekkelijk worden om te kiezen voor techniek. Het NIL speelt hierop in door continu te werken aan het verbeteren en vernieuwen van het lesmateriaal. De nieuwe lesboeken voor de handvaardigheidopleidingen worden zeer positief ontvangen en zullen binnenkort ook in Belgi√ę worden gebruikt.

Het afgelopen jaar kende helaas ook droevige momenten. Op 7 november is Henk Hendriks overleden. Henk was jarenlang de stuwende kracht achter onze afdeling Opleidingen. Ook bereikte ons het bericht dat op 10 november Henk de Vries is overleden. Ook hij heeft veel betekend voor het NIL. Verderop in dit blad leest u meer over het leven van beide overledenen en hun betekenis voor de metaaltechniek. Niet alleen bij FME-CWM, ook bij het NIL-bestuur heeft een ‘wisseling van de wacht’ plaatsgevonden. In deze uitgave een speciaal interview met de nieuwe en vertrekkende bestuursvoorzitter.

Het jaar 2012 zal in vele opzichten geen gemakkelijk jaar worden. Wat ons¬†positief stemt, is dat deelnemers zich nu al in groten getale aanmelden voor de eerste editie van de ‘Verbindingsweek’ die plaatsvindt van 6 t/m 9 november 2012 in Gorinchem. Dat belooft alvast iets moois voor het komende jaar.