Lastechniek mei 2012

In mijn dagelijkse praktijk word ik continu geconfronteerd met de schaarste op de arbeidsmarkt aan technische vakmensen. Binnen mijn functie als bestuursvoorzitter van het NIL en als directeur van Royal Duyvis Wiener B.V. is instroombevordering dan ook een van de speerpunten: hoe maken we de techniek aantrekkelijk voor jongeren en hoe houden we het vak boeiend voor de mensen die daar wel al een keuze voor hebben gemaakt?

De Nederlandse maakindustrie kan niet zonder technische geschoolde vakmensen. Terwijl je ziet dat de (jeugd)werkeloosheid toeneemt, blijft de schaarste aan technisch geschoold personeel aanhouden. De instroom in het technische onderwijs is ook nog altijd dalende. Daarom ontstaan er overal in het land vernieuwende initiatieven: niet alleen maar een bedrijfstakschool, maar een ‘techniekcampus’ waar jongeren de techniek kunnen ‘beleven’ en kunnen meemaken hoe leuk het is om in de techniek te werken. Er zijn vernieuwende bijscholingsmogelijkheden voor de huidige medewerkers om te zorgen dat ook zij zich kunnen blijven ontwikkelen binnen hun eigen vakgebied. Technische bedrijven profileren zich op middelbare scholen en zelfs soms al op lagere scholen. Maar ook zien we een grote betrokkenheid van bedrijven bij opleidingen, onderwijs en kennisinstituten, om de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te bevorderen en te behouden.

Als kennisinstituut voor lastechniek speelt het NIL hierin een cruciale rol. Steeds opnieuw moeten ook wij ervoor zorgen dat onze kennis op peil blijft, ons opleidingsaanbod zich vernieuwt en dat wij een rol blijven spelen bij het profileren van de techniek als aantrekkelijke branche.
Het blijft van groot belang om jongeren steeds weer de mogelijkheid te bieden een kijkje te nemen in de keuken van mooie technische bedrijven, om de instroom in het technisch onderwijs te stimuleren. Als maakindustrie moeten wij laten zien dat lassen een echt vak is! En meer nog, een mooi en aantrekkelijk vak. Daarom is het belangrijk dat ook het NIL zich hierin voortdurend ontwikkelt en nieuwe manieren vindt om zowel jongeren als ouderen op te blijven leiden. Ik nodig u van harte uit deze editie te lezen en aan dit doel voor de toekomst te werken.

Mirjam van Dijk
Bestuursvoorzitter Nederlands Instituut voor Lastechniek