Lastechniek mei 2013

We kunnen geen krant of tijdschrift meer openslaan of we kunnen lezen dat de Nederlandse maakindustrie een groot tekort heeft aan technische vakmensen. Lassers, elektriciens, houtbewerkers: het bedrijfsleven staat te springen om nieuw technisch personeel. Op de vmbo’s en mbo’s kiezen echter nog te weinig leerlingen voor een technische richting, en vakleraren gaan en masse met pensioen. Het is diep triest dat de werkloosheid blijft stijgen, terwijl vele las- en constructiebedrijven hun groeikansen niet kunnen benutten omdat ze geen goede, technisch geschoolde werknemers kunnen vinden. In de afgelopen jaren is hierover veel gesproken door overheid en bedrijfsleven.

Opgelost is het probleem nog niet, maar wel zijn er al vele initiatieven ontplooid om het tekort aan technici terug te dringen. Overal in ons land zijn bedrijven en opleidingsinstellingen samenwerkingsverbanden aangegaan om – in elk geval regionaal – iets te doen aan de scholing van vaktechnisch personeel. In dit blad worden enkele mooie voorbeelden daarvan uitgelicht. Op landelijk niveau is het Techniekpact gelanceerd, om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren.

De eisen die gesteld worden aan lassers en kaderpersoneel worden intussen alsmaar hoger. Opleiders worden dan ook steeds vaker geconfronteerd met een tekort aan vakbekwame docenten. Daarom heeft het NIL in het afgelopen jaar samen met Induteq lastechnische na- en bijscholingscursussen verzorgd voor bestaande docenten. Ook nieuwe onderwijsvormen kunnen een oplossing bieden voor het docententekort. Blended learning heeft inmiddels zijn intrede gedaan in het (las)technisch onderwijs. Met deze onderwijsvorm kan het aantal contacturen met een docent teruggebracht worden, en kan de lesstof efficiënter worden overgebracht. Een aantal onderwijsinstellingen heeft hier inmiddels goede ervaringen mee, waarover meer in deze Lastechniek.

Een van de speerpunten van het NIL is het enthousiasmeren van jonge mensen voor een loopbaan in de verbindingstechniek. De jaarlijkse nationale laswedstrijden voor vmbo’ers laten zien dat er onder jongeren nog veel talent aanwezig is. Laten we dit talent koesteren en toekomstperspectief bieden.