LASTECHNIEK mei 2017. Thema Onderwijs, opleidingen en arbeidsmarkt

Onderwijs wordt gekenmerkt door het overdragen van kennis en vaardigheden. Onderwijs en arbeidsmarkt zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Goed onderwijs is immers afgestemd op de arbeidsmarkt. In deze uitgave komen beide onderwerpen aan de orde en wordt de onderlinge samenhang duidelijk.

Uit de inventarisatie van trends en kansen op de arbeidsmarkt in de metaalindustrie komt een positief beeld naar voren. Een aantal functies in de lastechniek wordt zelfs als “kansrijk beroep” gekwalificeerd. Een mooi bericht voor iedereen die werkzaam is in de lastechniek en helemaal voor diegene die in de lastechniek een baan zou willen vinden.

Dat het werken in de lastechniek niet alleen op school geleerd kan worden, blijkt uit het verhaal van Kees van der Valk. In de rubriek Vaktrots vertelt hij gepassioneerd over zijn 45-jarig dienstverband bij Duijnisveld Kasconstructies en zijn betrokkenheid bij het opleiden van leerlingen. Uit brancheonderzoek van het ROCV blijkt dat technische mensen vaak honkvast zijn. Voor Van der Valk geldt dit zeker. Dat het ook anders kan, zien we in het verhaal van Ilse van der Schans, die na een jarenlange carrière in de medische wereld een overstap maakte naar de metaal als TIG-lasser.

De onderwijswereld zelf komt ook aan het woord. Directeur John Huizing van het ROVC, een opleidingscentrum dat geen lasopleidingen geeft, maar wel actief is in andere technische opleidingen, geeft zijn visie op kansen en bedreigingen in de industrie en hoe het onderwijs hierop kan inspelen. Ook in het lastechnisch onderwijs zijn ontwikkelingen te verwachten. De robot is bezig een belangrijk deel van het laswerk over te nemen. Naast kennis over aansturing van de robot is hier lastechnische kennis voor nodig. Opleidingen voor lasrobotprogrammeurs zijn-in de maak.

Een diploma alleen is niet meer voldoende. Het bijhouden van kennis en vaardigheden wordt steeds belangrijker. Persoonscertificatie biedt hier mogelijkheden. Dit vraagt wel om een “leven lang leren” en hiermee komen we weer terug bij het openingsartikel. Een “leven lang leren” vergroot de arbeidsmarktdynamiek. Wat het gevolg hiervan is, u leest het in dit nummer.

Leo Vermeulen, senior lastechnisch adviseur bij het NIL

Downloaden (PDF, 479KB)