LASTECHNIEK mei 2018. Thema Onderwijs & opleidingen

De economie trekt weer aan en veel bedrijven geven aan dat hun omzet in 2017 weer is gestegen. Ook voor 2018 zijn de verwachtingen positief. Het CPB verwacht een economische groei van 1,8% in Nederland. Belangrijke maatregel voor bedrijven om die groei te realiseren is het optimaliseren van de werkprocessen, maar zeker ook het opleiden van de medewerkers. Thema’s waar het NIL zich ook op richt en die de komende jaren centraal staan op de strategische agenda.

De ontwikkeling en doorontwikkeling van lasprofessionals is een van de speerpunten van het NIL voor de komende jaren. Het tekort aan technici is een toenemend probleem. Ook binnen de lastechniek hebben we daar mee te maken. Met een kwalitatief sterke kwalificatiestructuur, gericht op functies en benodigde competenties, en een optimale samenwerking met de erkende opleiders pakken we de uitdaging aan om nieuw talent te werven en op te leiden. Deze uitgave laat met verschillende voorbeelden zien wat dit in de praktijk betekent: Laswedstrijden voor jong talent, BBL-opleidingen bij EQIN, het toenemende belang van inspectie-opleidingen bij de HU en aandacht voor zij-instromers bij Haprotech en TSH Vakopleidingen.

Op het vlak van innovaties zien we virtuele lastechnieken meer en meer hun intrede doen binnen het onderwijs. Maar ook het ontwikkelen van nieuwe opleidingen staat
niet stil, waaronder een minor op hbo-niveau voor additive manufacturing en het opleiden van Gloeitechnici met certificatiemogelijkheden. En er is nog veel meer te verwachten de komende jaren. De laswereld verandert en als individu moet je daarin mee.

Professionele ontwikkeling door te blijven leren wordt dan ook steeds belangrijker. In dit blad laten drie lasprofessionals zien hoe zij dit aanpakken. Permanente educatie is een must voor iedere lasprofessional, en het NIL is volop bezig om diensten te ontwikkelen die daar een bijdrage aan kunnen leveren.

lmre NĂ©meth, directeur Nederlands Instituut voor Lastechniek

Downloaden (PDF, 390KB)