LASTECHNIEK mei 2019. Thema Onderwijs, opleidingen en arbeidsmarkt

“De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt.” Dat is het nieuws van de dag bij het afronden van dit themanummer. Het betekent dat werkgevers moeite hebben om geschikt personeel te krijgen. Het grootste probleem is dat kennis en vaardigheden van kandidaten niet aansluiten op wat wordt gevraagd, zeggen bedrijven in een onderzoek van het economisch bureau van ING. Wanneer vacatures niet worden vervuld, blijft er werk liggen, met als uiteindelijk gevolg dat de omzet daalt en de groei stagneert. Wat moet er gebeuren om het tij te keren?

In een aantal regio’s zijn initiatieven ontstaan om langdurig werklozen om te scholen en aan een baan te helpen. Uitzendbureaus, werkgevers en opleidingsinstituten werken nauw samen om de juiste opleidingen aan te bieden, zodat de vacatures opgevuld kunnen worden en mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan de slag kunnen. In deze uitgave vindt u enkele voorbeelden van dit soort initiatieven.

Bijscholing en omscholing van de eigen werknemers blijft belangrijk. Opleidingen en cursussen die naadloos aan-sluiten op de behoeften vanuit het bedrijfsleven doen het goed. Dat blijkt wel uit de animo voor dit soort opleidingen. Bij de HU, maar ook bij andere opleiders, zien we dat de meeste docenten in het lastechnisch onderwijs zelf met beide benen in de bedrijfspraktijk staan. Dat garandeert een goede aansluiting op die praktijk.

Een uitdaging is het op peil houden van de kwaliteit van het lasonderwijs. Het NIL vertelt welke rol het vervult voor het onderwijs in Nederland. Niet alleen door lesmaterialen uit te geven en examens te organiseren, maar ook door toezicht te houden op opleidingsinstellingen aan de hand van een structuur van ‘erkende opleiders’.

Maar het begint allemaal met het enthousiast maken van de jeugd. De cover laat jonge mensen zien die dit vak al op jonge leeftijd geleerd krijgen. Door enthousiaste docenten en met up-to-date materiaal. Want dat is de generatie waar de industrie het straks van hebben moet.