LASTECHNIEK mei 2021

Veelzijdigheid

Zoals elk jaar wijden we ook dit jaar een complete uitgave aan het thema ‘Onderwijs, opleidingen en arbeidsmarkt’. De laatste jaren stond het schema met opleidingen centraal in dit themanummer. Letterlijk. Want in het hart van het blad was een overzicht te vinden met opleidingen en doorstroommogelijkheden. Dit jaar kiezen we voor een iets andere aanpak.

In het bekende stroomschema – dat we nu dus niet hebben opgenomen – is te zien welke opleidingen er allemaal zijn, en hoe je vanuit het ene niveau kunt doorstromen naar een ander niveau. Dit schema heeft nog altijd zijn waarde, maar in de loop van de jaren is het alsmaar uitgebreider en ingewikkelder geworden. Al met al is het is een vrij technisch overzicht, dat vooral voor opleiders relevant en begrijpelijk is. Daarom drukken we het niet af, maar stellen we het op aanvraag digitaal beschikbaar. Een berichtje naar info@vakbladlastechniek.nl is voldoende.

Wat gaan we dan doen?
In deze uitgave leggen we de nadruk op de veelzijdigheid van beroepen en mensen in de lastechniek. Dat doen we vooral aan de hand van verhalen van mensen die vertellen over hun individuele loopbaan en de veelzijdigheid van hun werk. Zo hebben we gepraat met een lascoördinator die gespecialiseerd is in het raillassen; een pijpfitter en zijn docent pijpfitten; een praktijkopleider die naast handlassen ook lesgeeft in robotlassen; een inspecteur-in-opleiding, en een voormalig lasser die nu als zelfstandig ondernemer goede zaken doet. Stuk voor stuk mensen die vaktrots uitstralen en die nooit uitgeleerd raken.

En ja, ook de rubriek Vaktrots is vertegenwoordigd. Daarin het verhaal van Roy, die zijn loopbaan begon vanuit het praktijkonderwijs en die zich over een paar jaar directeur/eigenaar van Lastechniek Oost mag noemen. Veelzijdigheid alom.

Wij hopen dat deze uitgave je inspireert om het beste uit jezelf te blijven halen. Een veelvoud aan doelgerichte opleidingen, trainingen en cursussen kan je daarbij ondersteunen.

Downloaden (PDF, 183KB)