Lastechniek november 2011

Een toename van het aantal vakbekwame lassers is bijzonder hard nodig, willen we in Nederland de maakindustrie redden. In de afgelopen maanden hebben wij gelukkig een positieve ontwikkeling gezien in het aantal afgenomen lasexamens.
Het NIL is voortdurend actief om meer jongeren te enthousiasmeren voor het prachtige vak van lassen en lijmen. Vorige maand is er een akkoord bereikt binnen het EWF met betrekking tot de deelname van Nederland aan de Europese Laskampioenschappen voor jonge lastechnici. Deze kampioenschappen, waaraan veertien landen zullen deelnemen, worden gehouden in 2013, tijdens de vierjaarlijkse beurs Schweissen und Schneiden in Essen. Maar daarnaast zijn er ook vanuit de overheid inspanningen nodig om de Nederlandse maakindustrie in een sterk veranderende markt blijvend een rol van betekenis te laten spelen. Niet alleen door het investeren in (las)technische opleidingen en kwalitatief hoogwaardig onderzoek, maar ook door het scheppen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven.

Ondernemers en onderzoekers moeten meer van elkaars kwaliteiten profiteren. Als je de kennis en kunde van beiden weet te combineren, kom je tot resultaten die alleen maar winstgevend kunnen zijn. In dit nummer van Lastechniek blikken we kort terug op de afgelopen Welding Week. We kunnen concluderen dat het bedrijfsleven zich volop blijft ontwikkelen, met innovatieve en technologisch hoogstaande producten. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Tijdens de Welding Week zagen we dat de ontwikkelingen op het gebied van beschermingsmiddelen ook niet stilstaan. Verderop in deze Lastechniek kunt u een uitgebreid artikel lezen over de nieuwste inzichten ten aanzien van de risico’s van optische straling. Tot slot willen wij¬†u nog wijzen op de aankondiging van de MIG/MAG Procesdag die het NIL organiseert op 22 november a.s. op de bekende RDM Campus te Rotterdam.

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)