Lastechniek november 2013

Nederland heeft één van de drukste spoorwegnetten ter wereld, wat de nodige storingen en problemen met zich meebrengt. In deze Lastechniek een interview met professor Rolf Dollevoet naar aanleiding van zijn inauguratie als hoogleraar Railbouwkunde aan de TU Delft. Kort voor het uitkomen van dit blad hadden we een afspraak om hem op de foto te zetten. Toevallig gebeurde dit een dag nadat bij Borne een goederenwagon was ontspoord. Volgens ProRail moeten er 6000 dwarsliggers, kabels, leidingen en veiligheidsinstallaties worden vervangen. Wat eens te meer bewijst dat er volop werk ligt voor raildeskundigen.

Ook voor het NIL en het BIL zijn het drukke tijden. Het is bijna 20 november; tijd voor Jong NIL 2013. Wat is er deze dag allemaal te beleven voor jonge en aanstaande lasprofessionals? Veel, zoals het gedetailleerde programma verderop in dit blad laat zien. Niet lang daarna, op 26 en 27 november, vindt alweer het volgende lasevenement plaats: het BIL/NIL Lassymposium. In dit blad vindt u nogmaals het programma. Maar er is meer. Voor het eerst is er een BIL/NIL docentenmiddag georganiseerd, om docenten in het lastechnisch onderwijs te informeren over opleidingen, diplomering en certificatie. Meer informatie hierover treft u aan in de rubriek Lasberichten.

Verder nemen we met deze Lastechniek alvast een voorschot op het themanummer Offshore. Een Limburgse buigspecialist vertelt over het toenemend belang van de veelbesproken EN 1090 voor de offshore-industrie. Ook de IIW Whitepaper 2012 besteedt aandacht aan deze sector. De belangrijkste bevindingen heeft Fleur Maas voor u op een rij gezet. Net als vorig jaar wordt de decemberuitgave van Lastechniek een dubbelnummer: de laatste editie van 2013 wordt gecombineerd met de eerste van 2014. U krijgt komend jaar dus in principe tien keer Lastechniek op de mat. Dat neemt niet weg dat we de mogelijkheid openhouden om, net als dit jaar, een elfde editie te maken rond een speciaal thema.

Drukke tijden, ook in 2014. Het komende jaar viert het NIL zijn 80-jarig bestaan. We zullen op verschillende manieren aandacht besteden aan dit bijzondere jubileum, dat nauw samenhangt met de historie van Lastechniek.