Lastechniek november 2012

Een vakbeurs speciaal voor verbindingstechniek? Een tijdschrift alleen maar over lassen? Is daar dan zoveel over te vertellen? Dit is de gangbare reactie van mensen die zich nooit verdiept hebben in de wereld van de verbindingstechniek. Weinig mensen realiseren zich dat er zoveel in deze sector gebeurt. Tijdens de Verbindingsweek werd goed zichtbaar hoe divers de wereld van de verbindingstechniek is. Op de beursvloer presenteerden ruim tachtig exposanten hun uiteenlopende producten en diensten. Ook vakblad Lastechniek was vertegenwoordigd met een eigen stand. Dit bracht ons direct in contact met u als lezer en leverde boeiende gesprekken op, waar we als redactie veel aan gehad hebben.

Na een korte terugblik op de verschillende hoogtepunten van de Verbindingsweek is het tijd om weer vooruit te kijken. We zijn druk bezig met de uitgave van het volgende themanummer over Bouwen & Constructie dat in december verschijnt. Net als bij de themanummers Robotlassen en Opleidingen & Onderwijs, hebben we ter voorbereiding op dit thema weer een beroep gedaan op de expertise van mensen uit onze redactieadviesraad. In verband met het verschuiven van de verschijningsdata van de bladen van oktober en november, zal het laatste blad van dit jaar ongeveer halverwege december verschijnen als een dubbelnummer december-januari. In de loop van 2013 staat een extra themanummer van Lastechniek op het programma. We houden u op de hoogte.

Maar nu eerst het voorliggende nummer van Lastechniek. Met het oog op de naderende winter besteden we in deze editie aandacht aan de productie van expansievaten voor verwarmingsinstallaties. Verder een wetenschappelijk artikel van de TU Delft over weerstandlassen van geavanceerde hogesterktestalen, en een interview met een enthousiaste directeur van een lastechnische groothandel in het noorden van het land. In de Lasberichten aandacht voor drie mensen die hun sporen hebben verdiend in de laswereld: Maarten Jongejan, Rein van Dijk en Peter van Vegchelen. Zij ontvingen een onderscheiding voor hun bijzondere bijdragen aan de promotie van de verbindingstechnologie. De opvallend toegenomen instroom van nieuwe leerlingen in Twente laat zien dat promotiecampagnes wel degelijk hun vruchten afwerpen. Dat biedt hoop voor de toekomst. Veel leesplezier gewenst. Redactie vakblad Lastechniek