LASTECHNIEK november 2015

Een nieuwe directeur

In deze editie, de op één na laatste van 2015, blikken we terug op de afgelopen Welding Week in Antwerpen. Organisatoren, exposanten en bezoekers lijken over het algemeen tevreden over de kwaliteit van dit evenement, ondanks het kleinere beursoppervlak ten opzichte van vier jaar geleden. Ook het combineren van de vakbeurs met aanvullende activiteiten, ‘event in event’, blijkt goed aan te slaan, zoals blijkt uit de cijfers en reacties.

In Antwerpen gaat binnenkort een ander belangrijk evenement voor de laswereld van start, namelijk het BILNIL Lassymposium. In vier sessies, verdeeld over twee dagen, zullen deskundige sprekers lezingen houden rond de thema’s NDO-technieken, Schadegevallen, Evolutie in lasprocessen en Normen. Inschrijven is nog steeds mogelijk, en dat kan ook per sessie. Een uitgebreid overzicht van het lezingenprogramma vindt u in dit blad.

Zoals eerder aangekondigd maken we in dit blad nader kennis met Imre Németh, de in september aangetreden directeur van het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Hij werd stevig aan de tand gevoeld door onze redacteur Jaap van Sandijk, met als resultaat een openhartig interview, waarin Imre Németh vertelt wat hij met deze organisatie wil bereiken. Onder zijn leiding wordt momenteel hard gewerkt aan het ontwikkelen van een heldere visie en een duidelijke strategie voor de toekomst. “De blik moet naar buiten.” Markt- en klantgerichtheid, de ontwikkeling van de lastechnische mens en het adviseren en kwalificeren van bedrijven en personen zullen het fundament vormen van de vernieuwde kennisorganisatie.

Verder in deze Lastechniek de resultaten van een onderzoek van het Belgische Instituut voor Lastechniek naar innovatieve verbindingstechnieken voor het verbinden van ongelijksoortige materialen. Het betreft een onderdeel van het INNOJOIN-project waarin het verbinden van platen aluminium aan staal is onderzocht.

In december staat het thema Snijden centraal. De voorbereidingen zijn in volle gang, en het belooft een gevarieerd dubbelnummer te worden, waarin het thema van verschillende kanten wordt aangesneden.

We wensen u veel leesplezier.

Redactie Lastechniek

Downloaden (PDF, 394KB)