LASTECHNIEK november 2019

Het nieuws wordt deze weken beheerst door het S-woord: stikstof. We produceren er te veel van, en dat is slecht voor de natuur en de waterkwaliteit. De stikstofcrisis raakt de landbouw, de (bouw)industrie en ook de automobilist. Natuurlijk gaat het niet om het gas stikstof – de lucht die we inademen bestaat voor 80 procent uit stikstof – maar om de stikstof die in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden vrijkomt. Dat zijn de schadelijke stoffen waarvan de uitstoot via allerlei maatregelen verlaagd moet worden.

In de lasindustrie wordt stikstof soms toegepast als beschermgas bij het laserlassen of bij het lassen van sommige roestvaststaalsoorten. Ook wordt het wel in kleine hoeveelheden aan een beschermgas toegevoegd om bepaalde eigenschappen te verkrijgen. Maar er zijn twee gassen die veelvuldig worden toegepast als beschermgas bij het lassen en dat zijn de edelgassen helium en argon. Het zijn beide inerte gassen, en dat betekent dat ze niet (of nauwelijks) chemische reacties aangaan met andere stoffen. Hun voornaamste functie is het verdringen van zuurstof, en daarin schuilt meteen het grootste gevaar. Bij het werken in een slecht geventileerde omgeving kan een grote hoeveelheid argon leiden tot een zodanig gebrek aan zuurstof dat er een levensgevaarlijke situatie ontstaat. In deze uitgave besteden we hier extra aandacht aan, naar aanleiding van een fataal incident.

Verder kunt u in dit nummer onder andere het vervolg lezen op onze reeks over kunststoflassen en over onderwaterlassen. Ook onze veelgelezen rubriek Vaktrots is er weer, na een paar maanden van afwezigheid.

Als deze uitgave verschijnt, is Welding Week in Antwerpen net voorbij. We hopen dat u als bezoeker, exposant of deelnemer aan het BILNIL symposium terug kunt kijken op een geslaagd evenement. We naderen het einde van het jaar en zijn inmiddels druk bezig met het samenstellen van het themanummer Roestvast Staal. Dat zal een goedgevuld dubbelnummer worden, waarin zeker nog ruimte is voor actuele berichten. Heeft u op dit gebied nog nieuws? Schroom dan niet en laat het ons weten via info@vakbladlastechniek.nl.

Downloaden (PDF, 607KB)