LASTECHNIEK november 2021

Baanbrekend

Op de cover een foto van een installatie voor 3D-metaalprinten met behulp van de lasrobot, ofwel WAAM (Wire and Arc Additive Manufacturing). De Amsterdamse startup MX3D heeft met deze technologie al heel wat baanbrekend werk verricht. Het nieuwste project, in samenwerking met onder andere Team Industries, TiaT, Lloyd’s Register en het Belgisch Instituut voor Lastechniek, laat zien dat WAAM ook veelbelovend is voor een veeleisende sector zoals de olie- en gasindustrie.

Als dit blad op de deurmat valt, ligt het BILNIL Lassymposium ruim een week achter ons. Is het evenement eigenlijk wel doorgegaan? Dat is op het moment van dit schrijven nog niet duidelijk. Zeker is, dat we in deze uitgave twee onderwerpen behandelen die ook tijdens het Lassymposium op het programma stonden. Het zijn onderwerpen die het waard zijn om onder een breed lezerspubliek te verspreiden.

Het eerste onderwerp betreft een alternatief voor het gebruik van helium in beschermgassen voor het lassen van aluminium. Tim Buyle laat zien dat microtoevoegingen van stikstof het heliumverbruik kunnen verminderen. Ten tweede houdt Arjan Roza een beschouwing over het correct berekenen van de warmte-inbreng oftewel de heat input. Hij laat zien dat deze materie complexer is dan je op het eerste gezicht zou denken. Het gaat (veel) verder dan de simpele rekensom op basis van de gemeten waarden voor stroom en spanning.

Als tegenhanger voor deze theoretische en technische artikelen laten we mensen aan het woord. We zien hoe een staalconstructiebedrijf erin slaagt om voldoende jonge mensen te werven voor de productieafdeling en daarnaast ervaren mensen voor het bedrijf weet te behouden. Hoe geavanceerd de technologie ook wordt, uiteindelijk blijven metaalbedrijven afhankelijk van mensen. En dat is maar goed ook.

We naderen het einde van het jaar. Voor ons als makers van LASTECHNIEK nadert daarmee ook de allerlaatste uitgave die wij maken. Het blad gaat door met andere makers. In december zal de nieuwe uitgever zichzelf presenteren en nemen wij, na ruim tien jaar, écht afscheid.

Wij wensen je, voor de een-na-laatste keer, veel leesplezier.

De makers van LASTECHNIEK

Downloaden (PDF, 388KB)