Lastechniek oktober 2013

Vertraagde treinen door blaadjes op het spoor. Voor de reizigers een bron van ergernis, maar vaker een dankbaar onderwerp voor grappen over de incompetentie van de NS en ProRail. In Eindhoven viel er vorige week een deel van een geknakte hijskraan op het spoor, waardoor het hele treinverkeer rond Eindhoven een tijdlang ontregeld was. “Weer eens iets anders dan herfstblaadjes”, twitterde iemand. Hoe vaak komen ProRail of NS op een positieve manier in het nieuws? Niet of nauwelijks. De berichtgeving in de media bepaalt voor een belangrijk deel de publieke opinie. En een eenmaal gevormde publieke opinie is hardnekkig. Als we maar vaak genoeg iets herhalen, wordt het vanzelf waar. We hebben het daarover al eerder gehad in onze Arbeidsmarktspecial, waarin we een andere kijk wilden geven op de enorme tekorten aan technisch personeel. Zoals de bekende econome Marike Stellinga onlangs schreef in haar column voor NRC: “Dat er tekorten zijn in de technische sector is al zó lang zó waar dat we ons niet meer afvragen of het wel echt waar is.” Ook zij komt tot de conclusie dat de zaak een stuk genuanceerder ligt.

Hoewel we niet de minste illusie hebben dat we met vakblad Lastechniek iets zullen veranderen aan de publieke opinie, vinden we het belangrijk om u als lezer breed te informeren en stof tot nadenken te geven. Discussies gaan we daarbij niet uit de weg. Naar aanleiding van kritiek op een aflevering van Laskennis Opgefrist merkten we dat er ook op lasgebied verschillende ‘waarheden’ bestaan. “Vraag tien deskundigen naar hun mening, en je krijgt tien verschillende antwoorden.” Deze rubriek is, zoals ook aangekondigd tijdens de herintroductie, bedoeld voor het opfrissen van essentiële basiskennis. Om de afleveringen behapbaar te houden, moeten we daarbij keuzes maken, maar onjuistheden mogen er niet in staan. We zijn dan ook blij met de medewerking van experts uit de redactieadviesraad die elke aflevering nog eens screenen en waar nodig aanpassen.

Dan toch nog even over ProRail. Deze maand wordt Rolf Dollevoet officieel geïnaugureerd als hoogleraar Railbouwkunde aan de TU Delft. Hij is daarnaast al jaren in dienst bij ProRail en heeft een interessante en verfrissende kijk op het spoor. Maar daarover meer in onze novemberuitgave.