LASTECHNIEK oktober 2015. Thema Welding Week

Veranderend vakmanschap

Wordt een lasser straks de beheerder van een lascel? Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig en hoe kunnen opleidingen daarop inspelen? Een regelmatig terugkerende vakbeurs als Welding Week, met innovaties op het gebied van lassen, verbinden en snijden, laat zien dat vakmanschap continu aan verandering onderhevig is. De veranderingen als gevolg van toenemende automatisering van lasprocessen vraagt om andere competenties en een ander soort vakmensen. Tijdens een bezoek van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan Harwig en TSH Vakopleidingen in Emmen werd getoond wat er al gedaan wordt om de juiste vakmensen op te leiden en te behouden voor het regionale bedrijfsleven. Meer hierover vindt u in deze uitgave.

Voor de metaalsector is innovatie van levensbelang. Ondernemingen die zich daarvoor inspannen kunnen ook in 2016 rekenen op financiële steun van de overheid. Wat we verder gaan merken van de kabinetsplannen die gepresenteerd zijn in de Miljoenennota kunt u lezen in het openingsartikel.

Onlangs verscheen een inspirerend, gratis te downloaden e-book over vakmanschap. De term vakmanschap wordt vaak geassocieerd met beroepen die handvaardigheid vereisen, maar is van toepassing op alle soorten beroepen.
Verkopers van lasapparatuur of lastoevoegmaterialen bijvoorbeeld, hebben zich steeds verder ontwikkeld van ‘talking brochures’ tot volwaardige gesprekspartners, die dankzij hun inhoudelijke kennis een meerwaarde te bieden hebben. De klant wordt kritischer en steeds meer aankopen vinden plaats via internet. Maar een deskundig advies, toegesneden op de situatie van de klant, blijft mensenwerk. Daarmee kan de vakman zich onderscheiden en dat is ook wat veel exposanten tijdens Welding Week uitdragen.

De roep om vakmensen blijft groot, zeker in de metaalsector. Het is belangrijk kinderen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met techniek. De Kinderboekenweek van dit jaar levert daaraan alvast een bijdrage, met het thema ‘Raar maar waar: natuur, wetenschap en techniek’. Deze maand besteden veel basisscholen extra aandacht aan dit thema, bijvoorbeeld in de vorm van projectlessen. Met het oog op veranderend vakmanschap zullen kinderen naast techniek ook andere vaardigheden moeten aanleren, zoals ICT, organiseren en vreemde talen.

Tot ziens op de beurs; vakmensen onder elkaar!

De makers van Lastechniek

Downloaden (PDF, 473KB)