LASTECHNIEK oktober 2017

54 pagina’s. Of toch 55? Niet de omvang van deze uitgave, maar van het nieuwe regeerakkoord. Vlak voor het afronden van deze oktobereditie horen we dat de vier betrokken partijen er na zeven maanden onderhandelen uit zijn. De langste formatieperiode uit de geschiedenis. Nu is het wachten op het invullen van de ministersposten.

Volgens Metaalunie staat een nieuw kabinet voor een aantal forse uitdagingen. Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie: “Bovenaan staat het vlottrekken van de arbeidsmarkt, door het aannemen van mensen weer aantrekkelijk te maken voor werkgevers. En meteen daarna komt de toenemende behoefte aan vakmensen. Voor ondernemers blijft regeldruk een belangrijk onderwerp, zeker voor het MKB-metaal.” Maar er is meer nodig, zegt Kleiboer: “De maakindustrie bestaat uit een keten van gespecialiseerde en flexibele maakbedrijven, die innovatief produceren. Goed ondersteunend industriebeleid, met aandacht voor procesinnovatie, kennisdeling, circulariteit en export laat de maakindustrie nog verder groeien.”

Innovatief en flexibel produceren door ‘slimme fabrieken’ vormt de kern van de vierde industriële revolutie, aangeduid als Industrie 4.0 of Smart lndustry. Terugblikkend op Schweissen & Schneiden zien we dat het niet blijft bij een vage toekomstvisie, maar dat veel exposanten op dit gebied al concrete producten te bieden hebben. Zo lijken de fabrieken van de toekomst geleidelijk aan werkelijkheid te worden.
Maar in ditzelfde nummer duiken we ook in het – verre -verleden, namelijk in de geschiedenis van het fascinerende damaststaal. Met de eenvoudigste middelen wisten smeden in de oudheid dit materiaal te vervaardigen en naar hun hand te zetten. Hoe ze dat precies voor elkaar kregen is nog steeds niet helemaal duidelijk. De Vlaamse Klaas Remmen wijdde er een archeo-metallurgisch onderzoek aan, waarover meer in deze uitgave.

Een uitgave met aandacht voor verleden én toekomst dus.
Geen 54, geen 55, maar 44 pagina’s dik.

Downloaden (PDF, 560KB)