LASTECHNIEK oktober 2021. Thema Kwaliteitsborging

Van A tot Z traceerbaar

Op de cover een veelbesproken bouwproject. Na het gedeeltelijk bezwijken van het vorige dak, in de zomer van 2019, lag de bouw van een nieuwe overkapping voor het AZ-stadion onder een extra vergrootglas. In het kader van het thema Kwaliteitsborging is het interessant om te zien hoe de nieuwe aannemer het project heeft aangepakt. We spraken met de mensen van ASK Romein over de bouw van de bijzondere staalconstructie, met als hoogtepunt de realisatie van een megatruss.

Kwaliteitsborging is onlosmakelijk verbonden met het maken van lasverbindingen. Lassen is een ‘speciaal proces’. Je kunt de mechanische eigenschappen van een las alleen maar exact vaststellen door middel van destructief onderzoek. Dat kan natuurlijk niet met een gelast eindproduct. In plaats daarvan is er een systeem van kwaliteitsborging nodig, zoals vastgelegd in de norm EN-ISO 3834. Door te werken volgens dit systeem is een goede laskwaliteit niet een toevallige uitkomst, maar het logisch gevolg van de beheersing van het proces. In het openingsartikel geeft Raymond van Mosel tips om dit kwaliteitssysteem succesvol te implementeren, uitgaande van de meest uitgebreide kwaliteitseisen.

Bij het werken met een systeem van kwaliteitsborging is traceerbaarheid een sleutelwoord. Elke stap in het proces wordt zodanig vastgelegd dat altijd te achterhalen is wat er precies is afgesproken, wanneer en door wie er aan een product is gewerkt, wat er gedaan is, met welke materialen en processen, welke inspecties zijn uitgevoerd, met welk resultaat enzovoort. Het werken volgens dit systeem dwingt alle betrokkenen om kritisch te kijken naar het eigen handelen en zich daar verantwoordelijk voor te voelen.

Kwaliteitsborging betekent vooruitdenken. Wat wordt er van mij, mijn bedrijf, mijn product of dienst verwacht? Hoe ga ik het aanpakken? Wat kan er eventueel misgaan en hoe kan ik dat voorkomen? Het is niet voor niets dat kwaliteit en veiligheid vaak in één adem worden genoemd. Voor beide is het bedenken van allerlei mogelijke scenario’s vereist. Dit kan heel ver gaan, zeker als het gaat om constructies die bij bezwijken mensenlevens kunnen kosten. In dergelijke gevallen is een extra vergrootglas niet meer dan logisch.

Downloaden (PDF, 464KB)