Lastechniek september 2012

Maakt het voor de toekomst van de technologische industrie in Nederland verschil op welke partij u uw stem uitbrengt? Lastechniek legde twee vragen voor aan (kandidaat-)Kamerleden van de zes grootste politieke partijen. En zoals eigenlijk wel te verwachten viel, liggen de standpunten op het gebied van het technisch onderwijs en het stimuleren van de maakindustrie niet ver uiteen. De verschillen zitten hem vooral in de praktische uitvoering van het beleid. De opkomst van vakscholen of bedrijfsscholen en de terugkeer van de Ambachtsschool wordt door de verschillende partijen gezien als een noodzakelijke ontwikkeling om het bedrijfsleven en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Ook staat buiten kijf dat er stimuleringsmaatregelen moeten komen voor het MKB en financiƫle steun voor innovatieve projecten. Kortom, u zult uw keuze moeten baseren op andere overwegingen.

Maar genoeg over de politiek. We zijn na een lange zomerstop weer overgegaan tot de orde van de dag. In juli wensten we u een veilige zomervakantie toe. In die editie van Lastechniek lieten we zien dat er steeds betere technieken zijn om de veiligheid van gelaste constructies te onderzoeken. Maar techniek alleen is geen garantie voor het voorkomen van schade en ongevallen. Veiligheid begint met goede communicatie. Uit de eerste sectorrapportage Metaal van de Inspectie SZW blijkt dat er in de metaalindustrie nog veel te verbeteren valt. Een samenvatting van dit rapport treft u aan in dit blad.

Dat het op de Nederlandse markt niet alleen kommer en kwel is, blijkt uit een interview met de kersverse directeur van een nieuw opgerichte holding van een Duitse onderneming. Een mooi voorbeeld van hoe je als persoon en als onderneming kunt groeien, ook bij economische tegenwind.
In een ander artikel kunt u lezen wat het belang is van het werk van de schadeonderzoeker, aan de hand van concrete schadegevallen bij schepen. Een onderwerp dat interessant is voor iedereen die te maken heeft met reparaties als gevolg van schade.
Ons volgende nummer zal gewijd zijn aan de NIL Verbindingsweek die op 6 november van start gaat. Vooruitlopend hierop treft u in deze uitgave het voorlopige programma aan van het NIL/BIL Symposium dat tijdens dit evenement gehouden wordt.