Lastechniek september 2013

In deze editie van Lastechniek treft u veel informatie aan over de bekende internationale beurs Schweissen und Schneiden in het Duitse Essen. Op deze vierjaarlijkse technische vakbeurs bij uitstek, zullen vele producenten de nieuwste technieken op het gebied van lassen en snijden, maar ook coating en automatisering laten zien.

Vrijwel alle bekende producenten van las- en snijapparatuur, toevoegmaterialen en aanverwante producten zijn aanwezig in Essen om hun laatste innovaties te presenteren. Met name de verdergaande automatisering in de lastechniek, zoals robotisering, zal veel aandacht krijgen. Verder worden oplossingen gepresenteerd om niet alleen efficiënter te kunnen lassen, maar ook moeilijk te lassen materialen te kunnen verbinden.

Tijdens deze editie van de wereldwijd gerenommeerde vakbeurs vindt ook de 66e IIW-jaarvergadering plaats, met aansluitend het IIW-congres. Het congresthema van dit jaar is ‘Automatisering in de lastechniek’. Tijdens de jaarvergadering en het congres komen deskundigen uit 54 landen bij elkaar om de twintig jaar geleden gestarte harmonisatie van lasopleidingen en de daaraan gekoppelde las- en persoonscertificatie wereldwijd met elkaar af te stemmen. Deze permanente afstemming is noodzakelijk omdat er voortdurend nieuwe ontwikkelingen zijn in de las- en snijtechniek, maar ook in materialen.

Lasverbindingen moeten aan steeds hogere eisen voldoen, en ook de normen zijn aan verandering onderhevig. Een voorbeeld daarvan is de bekende norm EN 287-1. Na intensief en langdurig internationaal overleg is besloten dat deze vervangen gaat worden door de EN-ISO 9606-1. In dit blad leest u wat daarvan de consequenties zijn.