LASTECHNIEK september 2019

Het gedeeltelijk instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar tijdens een storm op 10 augustus heeft de gemoederen de afgelopen weken flink beziggehouden. Lasdeskundigen hebben zich op social media massaal afgevraagd hoe het mogelijk is dat dit heeft kunnen gebeuren, ondanks alle wetten en regels die dit soort incidenten nu juist moeten voorkomen. Weliswaar was de EN 1090-1 nog niet officieel van kracht toen het stadion werd gebouwd, maar de betrokken constructeurs, toezichthouders en aannemers lijken grove fouten te hebben gemaakt.

In deze uitgave geven we een samenvatting van wat er tot nu toe bekend is gemaakt via verschillende media. Voor een definitief oordeel over wie de hoofdverantwoordelijkheid draagt, wachten we de eindrapporten af van Royal HaskoningDHV en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Intussen zijn er weer nieuwe lasgerelateerde normen ontwikkeld, waarover we u nader informeren. Normendeskundige Benny Droesbeke van het Belgisch Instituut voor Lastechniek legt uit wat er veranderd is met de introductie van de nieuwe norm IEC 60974-14 voor het testen van lasapparatuur. En Tim Buyle van Weldone praat u bij over de (nieuwe) eisen die gesteld worden aan de lascoördinator. Belangrijk onderwerpen, zeker in het licht van wat er in Alkmaar gebeurd is.

Uw laskennis houdt u up-to-date met onze vaste rubriek Laskennis opgefrist waarin deze keer – ook heel toepasselijk – geometrische lasonvolkomenheden worden behandeld. In de betreffende rubriek komen vele onderwerpen aan de orde die voor elke lasser en lasdeskundige van belang zijn. Het lassen van kunststoffen heeft daarin een uitzonderingspositie en daarom krijgt u in een aparte artikelenreeks meer over de verschillende kunststoflastechnieken te horen. Andere technieken die we uitgebreid
behandelen in dit blad zijn het ‘nat’ onderwaterlassen en het orbitaallassen.

In de aanloop naar de vakbeurzen METAVAK en Welding Week informeren we u over de belangrijkste bijzonderheden. Eind oktober kunt u een beursspecial over de Welding
Week verwachten, met daarin onder andere het programma van het BILNIL Lassymposium, de beursplattegrond en nog veel meer nieuws.

Downloaden (PDF, 876KB)